Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 261

O, Ojcze, dzięki Tobie ślę

1
O, Ojcze, dzięki Tobie ślę
za obietnicę, którąś dał,
żeś mnie za syna przyjąć chciał.
Czym, Ojcze, Ci odwdzięczę się?
2
Chyba, że kornie u Twych stóp
w ofierze złożę życie swe
i wszystkie ziemskie sprawy te,
chcąc być Ci wiernym aż po grób.
3
O Ojcze, wolę nową wlej
w me serce, które ufa Ci.
Niech moja wola w Twojej tkwi,
ofiarę moją przyjąć chciej.
4
Ojcze Niebieski, łaska Twa
podźwigła z prochu duszę mą.
Me wargi Ciebie Ojcem zwą.
Niech wola Twoja wiecznie trwa.
5
Za Zbawcę, Ojcze, cześć Ci, cześć!
Za Jego świętą, drogą krew.
Za Prawdy jasnej błogi siew
pozwól nam dzisiaj pieśń Ci wznieść.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
261

O, Ojcze, dzięki Tobie ślę

1
O, Ojcze, dzięki Tobie ślę
za obietnicę, którąś dał,
żeś mnie za syna przyjąć chciał.
Czym, Ojcze, Ci odwdzięczę się?
2
Chyba, że kornie u Twych stóp
w ofierze złożę życie swe
i wszystkie ziemskie sprawy te,
chcąc być Ci wiernym aż po grób.
3
O Ojcze, wolę nową wlej
w me serce, które ufa Ci.
Niech moja wola w Twojej tkwi,
ofiarę moją przyjąć chciej.
4
Ojcze Niebieski, łaska Twa
podźwigła z prochu duszę mą.
Me wargi Ciebie Ojcem zwą.
Niech wola Twoja wiecznie trwa.
5
Za Zbawcę, Ojcze, cześć Ci, cześć!
Za Jego świętą, drogą krew.
Za Prawdy jasnej błogi siew
pozwól nam dzisiaj pieśń Ci wznieść.
Koniec