Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 246

Nasz Pan, nasz Król

1
Nasz Pan, nasz Król już jest obecny sam.
Przeminie ból, Bóg radość zsyła nam.
Królestwa dziś nastaje czas,
[:Pan przyszedł, aby zbawić nas.:]
Refren
Nasz Pan, nasz Król już przyszedł na ten świat.
Nasz Pan, nasz Król ma rządzić tysiąc lat.
Nasz Pan, nasz Król dziś w chwale lśni.
Za Boski plan, o, chwała Ci!
2
Nasz Pan, nasz Król! Chce szczęście przynieść On.
Na ziemski łan z niebiańskich przyszedł stron.
Świat zbawić chce w tej chwili złej,
[:i rządzić będzie w łasce swej.:]
3
Nasz Pan, nasz Król! O, chwała, Jezu, Ci,
żeś zgoił ból i niesiesz lepsze dni.
Ty dla nas jesteś życia treść,
[:więc chwała Tobie, chwała, cześć!:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
246

Nasz Pan, nasz Król

1
Nasz Pan, nasz Król już jest obecny sam.
Przeminie ból, Bóg radość zsyła nam.
Królestwa dziś nastaje czas,
[:Pan przyszedł, aby zbawić nas.:]
Refren
Nasz Pan, nasz Król już przyszedł na ten świat.
Nasz Pan, nasz Król ma rządzić tysiąc lat.
Nasz Pan, nasz Król dziś w chwale lśni.
Za Boski plan, o, chwała Ci!
2
Nasz Pan, nasz Król! Chce szczęście przynieść On.
Na ziemski łan z niebiańskich przyszedł stron.
Świat zbawić chce w tej chwili złej,
[:i rządzić będzie w łasce swej.:]
3
Nasz Pan, nasz Król! O, chwała, Jezu, Ci,
żeś zgoił ból i niesiesz lepsze dni.
Ty dla nas jesteś życia treść,
[:więc chwała Tobie, chwała, cześć!:]
Koniec