Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 244

Zbawco, moją wolą rządź

1
Zbawco, moją wolą rządź!
Niech ma wola będzie Twą.
Miłościwym dla mnie bądź,
wspieraj mnie opieką swą.
2
Tyś mnie kupił przez swój krzyż
i zbawiłeś przez swą krew.
Teraz mnie do Ojca zbliż,
uchyl słuszny Jego gniew.
3
Zbawco, do Twych biegnę nóg
i upadam na swą twarz.
Chcę należeć do Twych sług.
Ty mi za to żywot dasz.
4
Dzisiaj śpiewa na Twą cześć
ziemski i duchowy stan,
że wśród nas obecny Pan
i radosną głosi wieść.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
244

Zbawco, moją wolą rządź

1
Zbawco, moją wolą rządź!
Niech ma wola będzie Twą.
Miłościwym dla mnie bądź,
wspieraj mnie opieką swą.
2
Tyś mnie kupił przez swój krzyż
i zbawiłeś przez swą krew.
Teraz mnie do Ojca zbliż,
uchyl słuszny Jego gniew.
3
Zbawco, do Twych biegnę nóg
i upadam na swą twarz.
Chcę należeć do Twych sług.
Ty mi za to żywot dasz.
4
Dzisiaj śpiewa na Twą cześć
ziemski i duchowy stan,
że wśród nas obecny Pan
i radosną głosi wieść.
Koniec