Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 238

Niech na Boskiej Prawdy Słowa

1
Niech na Boskiej Prawdy Słowa
wciąż otwarty będzie słuch.
Niech nas w Twej jasności chowa
[:ten najczystszy Pański Duch.:]
2
Prawda jasność w sobie mieści,
jasność, co rozprasza noc.
Prawda niebo nam obwieści,
[:gdy tak zechce Boska moc.:]
3
Zawsze z Tobą, w Prawdzie zawsze
lud Twój wierny będzie stać;
a gdy przyjdą dni łaskawsze,
[:żywot wieczny racz nam dać.:]
4
O, najświętszy Dusz pasterzu,
Zbawicielu dobry nasz!
Racz utwierdzić nas w przymierzu.
[:Ty dla wszystkich pomoc masz.:]
5
Chwała Zbawcy, Panu chwała
za zbawienia wzniosły czyn.
Będzie ziemia przekonana,
[:że ją wzbudził Boży Syn.:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
238

Niech na Boskiej Prawdy Słowa

1
Niech na Boskiej Prawdy Słowa
wciąż otwarty będzie słuch.
Niech nas w Twej jasności chowa
[:ten najczystszy Pański Duch.:]
2
Prawda jasność w sobie mieści,
jasność, co rozprasza noc.
Prawda niebo nam obwieści,
[:gdy tak zechce Boska moc.:]
3
Zawsze z Tobą, w Prawdzie zawsze
lud Twój wierny będzie stać;
a gdy przyjdą dni łaskawsze,
[:żywot wieczny racz nam dać.:]
4
O, najświętszy Dusz pasterzu,
Zbawicielu dobry nasz!
Racz utwierdzić nas w przymierzu.
[:Ty dla wszystkich pomoc masz.:]
5
Chwała Zbawcy, Panu chwała
za zbawienia wzniosły czyn.
Będzie ziemia przekonana,
[:że ją wzbudził Boży Syn.:]
Koniec