Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 210

Ja żyję dla Jezusa

1
Ja żyję dla Jezusa,
bo Jezus zbawił mnie.
Czy w noc, czy z rana,
do mego Pana
ja zawsze modły ślę.
On dobry Pan,
On da mi lepszy stan.
Refren
Pracujmy dla Jezusa,
pracujmy dla Chrystusa.
Odstąpi nas pokusa,
bo Jezus zbawi nas.
2
Ja żyję dla Jezusa,
bo On jest wielki Król.
On koi znoje
i troski moje,
On koi wszelki ból.
On zbawił mnie
i wszystkich zbawić chce.
3
Ja żyję dla Jezusa,
dla Niego życie dam.
Cierpienia znoszę
i wciąż Go proszę,
by On mnie przyjął sam.
Chcę cierpieć znój,
jak Jezus cierpiał mój.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
210

Ja żyję dla Jezusa

1
Ja żyję dla Jezusa,
bo Jezus zbawił mnie.
Czy w noc, czy z rana,
do mego Pana
ja zawsze modły ślę.
On dobry Pan,
On da mi lepszy stan.
Refren
Pracujmy dla Jezusa,
pracujmy dla Chrystusa.
Odstąpi nas pokusa,
bo Jezus zbawi nas.
2
Ja żyję dla Jezusa,
bo On jest wielki Król.
On koi znoje
i troski moje,
On koi wszelki ból.
On zbawił mnie
i wszystkich zbawić chce.
3
Ja żyję dla Jezusa,
dla Niego życie dam.
Cierpienia znoszę
i wciąż Go proszę,
by On mnie przyjął sam.
Chcę cierpieć znój,
jak Jezus cierpiał mój.
Koniec