Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 208

O, Panie, wejrzyj na swój lud

1
O, Panie, wejrzyj na swój lud,
w miłości ześlij łask Twych zdrój,
spraw, niech najcięższej próby trud
zwycięsko zniesie Kościół Twój.
2
A w służbie Twojej w każdy czas
niech nam przemija życia dzień.
W nagrodę szczęście czeka nas,
gdy zabrzmi chór anielskich pień.
3
Ty, Panie, czytasz w sercach sług,
a Prawda płynie z Twoich Ksiąg,
więc broń nas, gdy uderzy wróg,
gdy nas otoczy złości krąg.
4
Więc gdy się zbliża już nasz zgon,
a serca świętą wiarą tchną,
ach, łaskę daj i przed swój tron
powołaj wierną trzódkę swą.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
208

O, Panie, wejrzyj na swój lud

1
O, Panie, wejrzyj na swój lud,
w miłości ześlij łask Twych zdrój,
spraw, niech najcięższej próby trud
zwycięsko zniesie Kościół Twój.
2
A w służbie Twojej w każdy czas
niech nam przemija życia dzień.
W nagrodę szczęście czeka nas,
gdy zabrzmi chór anielskich pień.
3
Ty, Panie, czytasz w sercach sług,
a Prawda płynie z Twoich Ksiąg,
więc broń nas, gdy uderzy wróg,
gdy nas otoczy złości krąg.
4
Więc gdy się zbliża już nasz zgon,
a serca świętą wiarą tchną,
ach, łaskę daj i przed swój tron
powołaj wierną trzódkę swą.
Koniec