Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 203

Pamiętam dzień

1
Pamiętam dzień, co światła krąg
roztoczył nad umysłem mym.
W on dzień poznałem Prawdę z Ksiąg,
z Słów, które Pan dał wiernym swym.
Refren
Szczęsny dzień, szczęsny dzień,
gdy Jezus podał mi swą dłoń.
Znikła noc, zniknął cień,
nadziei błysła jasna toń.
Szczęsny dzień, błogi dzień,
gdym przed mym Zbawcą schylił skroń.
2
W dniu onym wziąłem ducha chrzest,
Bóg nową wolę w serce wlał,
więc dzień ten dla mnie szczęsny jest,
bo mi nadzieję nieba dał.
3
Od tego dnia mym celem Pan
i w Pańskiej służbie wiernie trwam,
bo Pan obiecał Boski stan,
gdy w przyszłym dniu nagrodzi sam.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
203

Pamiętam dzień

1
Pamiętam dzień, co światła krąg
roztoczył nad umysłem mym.
W on dzień poznałem Prawdę z Ksiąg,
z Słów, które Pan dał wiernym swym.
Refren
Szczęsny dzień, szczęsny dzień,
gdy Jezus podał mi swą dłoń.
Znikła noc, zniknął cień,
nadziei błysła jasna toń.
Szczęsny dzień, błogi dzień,
gdym przed mym Zbawcą schylił skroń.
2
W dniu onym wziąłem ducha chrzest,
Bóg nową wolę w serce wlał,
więc dzień ten dla mnie szczęsny jest,
bo mi nadzieję nieba dał.
3
Od tego dnia mym celem Pan
i w Pańskiej służbie wiernie trwam,
bo Pan obiecał Boski stan,
gdy w przyszłym dniu nagrodzi sam.
Koniec