Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 199

Gromadźmy, bracia, wspólnie się

1
Gromadźmy, bracia, wspólnie się,
bo tak przykazał Pan;
a kiedy wspólnie modły ślę,
pojmuję Boski plan.
2
Pan chciał, by miłość związkiem swym
złączyła wszystką brać,
aby gdy będą w dniu tym złym,
tym silniej mogli stać.
3
Gromadnie łatwiej zwalczyć grzech,
niż gdy jest człowiek sam;
bo gdzie się zbierze braci trzech,
obecny Chrystus tam.
4
Zgromadźmy wspólnie święty zbór,
niech Panu służy on;
połączmy głosy w jeden chór,
niech leci pieśń przed tron.
5
A Pan usłyszy głos swych sług,
nadzieję wzmocni w nas;
a jako członków klasy nóg,
ocali w słuszny czas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
199

Gromadźmy, bracia, wspólnie się

1
Gromadźmy, bracia, wspólnie się,
bo tak przykazał Pan;
a kiedy wspólnie modły ślę,
pojmuję Boski plan.
2
Pan chciał, by miłość związkiem swym
złączyła wszystką brać,
aby gdy będą w dniu tym złym,
tym silniej mogli stać.
3
Gromadnie łatwiej zwalczyć grzech,
niż gdy jest człowiek sam;
bo gdzie się zbierze braci trzech,
obecny Chrystus tam.
4
Zgromadźmy wspólnie święty zbór,
niech Panu służy on;
połączmy głosy w jeden chór,
niech leci pieśń przed tron.
5
A Pan usłyszy głos swych sług,
nadzieję wzmocni w nas;
a jako członków klasy nóg,
ocali w słuszny czas.
Koniec