Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 178

Nadzieja moja cała tkwi

1
Nadzieja moja cała tkwi
w Chrystusa drogocennej krwi,
i tylko Jego pragnę znać,
przy Panu moim wiernie stać.
Refren
Bo przez tę Jego świętą krew
przebłagał Jezus Boski gniew
i dał nam czystej Prawdy siew.
2
Gdy nas otoczy nocy cień,
Krew Pańska wnet ochroni nas,
a kiedy znów nastanie dzień,
ujrzymy Zbawcę wszyscy wraz.
3
Więc wierzym w krew i w Prawdę Słów,
że się wypełni Boski plan.
A gdy głos Pański zabrzmi znów,
wnet pozna Zbawcę ziemski łan.
4
O, Zbawco, dziś ślubuję Ci,
że się nie cofnę ni na krok.
Lecz pozwól wiernie wytrwać mi
i ujrzeć w chwale Pański Rok.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
178

Nadzieja moja cała tkwi

1
Nadzieja moja cała tkwi
w Chrystusa drogocennej krwi,
i tylko Jego pragnę znać,
przy Panu moim wiernie stać.
Refren
Bo przez tę Jego świętą krew
przebłagał Jezus Boski gniew
i dał nam czystej Prawdy siew.
2
Gdy nas otoczy nocy cień,
Krew Pańska wnet ochroni nas,
a kiedy znów nastanie dzień,
ujrzymy Zbawcę wszyscy wraz.
3
Więc wierzym w krew i w Prawdę Słów,
że się wypełni Boski plan.
A gdy głos Pański zabrzmi znów,
wnet pozna Zbawcę ziemski łan.
4
O, Zbawco, dziś ślubuję Ci,
że się nie cofnę ni na krok.
Lecz pozwól wiernie wytrwać mi
i ujrzeć w chwale Pański Rok.
Koniec