Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 167

Przymierze nasze każe nam

1
Przymierze nasze każe nam
cierpliwie znosić ból,
a przykład Pan zostawił sam;
[:miłości pełen Król.:]
2
W ofierze naszej musim trwać
i dążyć w Pański ślad.
Z ofiary Pańskiej przykład brać,
[:choć nami gardzi świat.:]
3
Bo w Panu naszej wiary treść
i dążeń naszych kres.
Więc światło Prawdy musim nieść,
[:choć świat nie szczędzi łez.:]
4
Cierpliwość uszlachetnia nas,
do walki daje moc,
i da zwycięstwo w on zły czas;
[:gdy już nastanie noc.:]
5
A za cierpliwość wiernych sług,
za znojną pracę ich
koroną wynagrodzi Bóg,
[:za Synów przyjmie swych.:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
167

Przymierze nasze każe nam

1
Przymierze nasze każe nam
cierpliwie znosić ból,
a przykład Pan zostawił sam;
[:miłości pełen Król.:]
2
W ofierze naszej musim trwać
i dążyć w Pański ślad.
Z ofiary Pańskiej przykład brać,
[:choć nami gardzi świat.:]
3
Bo w Panu naszej wiary treść
i dążeń naszych kres.
Więc światło Prawdy musim nieść,
[:choć świat nie szczędzi łez.:]
4
Cierpliwość uszlachetnia nas,
do walki daje moc,
i da zwycięstwo w on zły czas;
[:gdy już nastanie noc.:]
5
A za cierpliwość wiernych sług,
za znojną pracę ich
koroną wynagrodzi Bóg,
[:za Synów przyjmie swych.:]
Koniec