Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 155

Jako grom szumiącej fali

1
Jako grom szumiącej fali,
tak niech brzmi nasz wspólny śpiew,
i niech leci coraz dalej
twoich świętych wielki zew.
Refren
Alleluja! Alleluja!
Brzmi wśród lasów i wśród pól,
Chrystus Pan w Królestwie chwały,
przyszedł teraz jako Król.
2
Już się ptasząt chór rozlega,
na świat wschodzi Słońca blask;
bo Pan Alfa i Omega,
bo Pan dawca wszelkich łask.
3
Zbawco, przyjmij nasze dary,
jakie niesiem przed Twój tron;
dar z serc naszych czystej wiary,
Twej nauki święty plon.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
155

Jako grom szumiącej fali

1
Jako grom szumiącej fali,
tak niech brzmi nasz wspólny śpiew,
i niech leci coraz dalej
twoich świętych wielki zew.
Refren
Alleluja! Alleluja!
Brzmi wśród lasów i wśród pól,
Chrystus Pan w Królestwie chwały,
przyszedł teraz jako Król.
2
Już się ptasząt chór rozlega,
na świat wschodzi Słońca blask;
bo Pan Alfa i Omega,
bo Pan dawca wszelkich łask.
3
Zbawco, przyjmij nasze dary,
jakie niesiem przed Twój tron;
dar z serc naszych czystej wiary,
Twej nauki święty plon.
Koniec