Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 153

Niech pochwalony będzie czyn

1
Niech pochwalony będzie czyn,
co zbawił z śmierci ludzki stan,
dziś światem rządzi Boży Syn,
Najwyższy Król, miłości Pan
2
Przez miłość swą Pan zwalczył zło,
przebłagał słuszny Boga gniew
i wziął w opiekę trzódkę swą,
by niosła światu Prawdy siew.
3
By święty mąż bezpieczny był,
by w grzech i błąd nie popadł znów,
Pan dał nam na wzmocnienie sił,
fundament w księdze Bożych słów.
4
I nieprzebrana dobroć Twa
i pełna łaski Twoja dłoń.
Twa miłość do nas wiecznie trwa,
niewyczerpana łaski toń.
5
Tyś, Zbawco, dla nas życia treść,
nadziei naszej jesteś zdrój.
Więc śpiewam dzisiaj na Twą cześć,
o, Królu nasz , o, Zbawco mój !
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
153

Niech pochwalony będzie czyn

1
Niech pochwalony będzie czyn,
co zbawił z śmierci ludzki stan,
dziś światem rządzi Boży Syn,
Najwyższy Król, miłości Pan
2
Przez miłość swą Pan zwalczył zło,
przebłagał słuszny Boga gniew
i wziął w opiekę trzódkę swą,
by niosła światu Prawdy siew.
3
By święty mąż bezpieczny był,
by w grzech i błąd nie popadł znów,
Pan dał nam na wzmocnienie sił,
fundament w księdze Bożych słów.
4
I nieprzebrana dobroć Twa
i pełna łaski Twoja dłoń.
Twa miłość do nas wiecznie trwa,
niewyczerpana łaski toń.
5
Tyś, Zbawco, dla nas życia treść,
nadziei naszej jesteś zdrój.
Więc śpiewam dzisiaj na Twą cześć,
o, Królu nasz , o, Zbawco mój !
Koniec