Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 151

A gdy już przyjdzie

1
A gdy już przyjdzie zmartwychwstanie,
gdy zginie śmierć i czarny grób,
racz dzieci swe uwielbić, Panie,
i przypuść nas do swoich stóp.
Refren
Dziś przez ofiarę Twego życia
za Synów swoich wziął nas Bóg.
Twa krew do Ojca nas przybliża,
otwiera dla nas nieba próg.
2
Tyś grzechy świata krwią swą zmazał,
kupiłeś cały ludzki stan,
więc czynim tak, jak Tyś nam kazał,
boś Ty miłości pełen Pan.
3
Przez Ciebie wszystko jest stworzenie,
przez Ciebie powstał cały świat,
przez Ciebie mamy odkupienie,
przez Ciebie chwałę przyszłych lat.
4
O, chwała Tobie, Boży Synu !
Za tyle wzniosłych dla nas łask,
świat czerpie życie z Twego czynu,
a Kościół weźmie Boski blask.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
151

A gdy już przyjdzie

1
A gdy już przyjdzie zmartwychwstanie,
gdy zginie śmierć i czarny grób,
racz dzieci swe uwielbić, Panie,
i przypuść nas do swoich stóp.
Refren
Dziś przez ofiarę Twego życia
za Synów swoich wziął nas Bóg.
Twa krew do Ojca nas przybliża,
otwiera dla nas nieba próg.
2
Tyś grzechy świata krwią swą zmazał,
kupiłeś cały ludzki stan,
więc czynim tak, jak Tyś nam kazał,
boś Ty miłości pełen Pan.
3
Przez Ciebie wszystko jest stworzenie,
przez Ciebie powstał cały świat,
przez Ciebie mamy odkupienie,
przez Ciebie chwałę przyszłych lat.
4
O, chwała Tobie, Boży Synu !
Za tyle wzniosłych dla nas łask,
świat czerpie życie z Twego czynu,
a Kościół weźmie Boski blask.
Koniec