Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 149

Radosny dzisiaj mamy dzień

1
Radosny dzisiaj mamy dzień,
bo już obecny Pan;
bo przyszedł wśród anielskich pień,
na ziemski zstąpił łan.
2
A więc niech chwała Panu brzmi,
śpiewajmy Panu w głos,
bo wnet nastaną lepsze dni
i zmieni się nasz los.
3
Już niedaleka chwila ta,
gdy nas zawoła Bóg
i za trud nasz nagrodę da,
wprowadzi w nieba próg.
4
Ach, co za słodki będzie czas,
gdy tam u Pańskich stóp
zasiądziem w chwale wszyscy wraz,
od wszystkich wolni prób.
5
I przez Jezusa świętą krew
uwieńczym chwałą skroń;
zanucim Panu wdzięczny śpiew
hen na niebiańską błoń.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
149

Radosny dzisiaj mamy dzień

1
Radosny dzisiaj mamy dzień,
bo już obecny Pan;
bo przyszedł wśród anielskich pień,
na ziemski zstąpił łan.
2
A więc niech chwała Panu brzmi,
śpiewajmy Panu w głos,
bo wnet nastaną lepsze dni
i zmieni się nasz los.
3
Już niedaleka chwila ta,
gdy nas zawoła Bóg
i za trud nasz nagrodę da,
wprowadzi w nieba próg.
4
Ach, co za słodki będzie czas,
gdy tam u Pańskich stóp
zasiądziem w chwale wszyscy wraz,
od wszystkich wolni prób.
5
I przez Jezusa świętą krew
uwieńczym chwałą skroń;
zanucim Panu wdzięczny śpiew
hen na niebiańską błoń.
Koniec