Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 147

Śpiewajmy Panu cześć

1
Śpiewajmy Panu cześć, bo nas wybawił On;
radosną nieśmy wieść do wszystkich ziemskich stron,
że przyszedł Tysiąclecia czas, że Zbawca przyjmie
w chwale nas i żywot da, co wiecznie trwa.
2
Już wschodzą jasne dni, już znika ciemna noc,
Jezusa imię lśni, objawia Boską moc.
I wkrótce ujrzym Pańską twarz, ach, dzięki Ci,
o Zbawco nasz! Koronę dasz, o Zbawco nasz!
3
Więc przyjmij sługi Twe, co w Twój wstępują ślad;
u Ojca przyczyń się i ustrzeż nas od zdrad.
A przez Twą krew i przez Twój krzyż Ty nas do Ojca,
Panie, zbliż i przyjmij sam u nieba bram.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
147

Śpiewajmy Panu cześć

1
Śpiewajmy Panu cześć, bo nas wybawił On;
radosną nieśmy wieść do wszystkich ziemskich stron,
że przyszedł Tysiąclecia czas, że Zbawca przyjmie
w chwale nas i żywot da, co wiecznie trwa.
2
Już wschodzą jasne dni, już znika ciemna noc,
Jezusa imię lśni, objawia Boską moc.
I wkrótce ujrzym Pańską twarz, ach, dzięki Ci,
o Zbawco nasz! Koronę dasz, o Zbawco nasz!
3
Więc przyjmij sługi Twe, co w Twój wstępują ślad;
u Ojca przyczyń się i ustrzeż nas od zdrad.
A przez Twą krew i przez Twój krzyż Ty nas do Ojca,
Panie, zbliż i przyjmij sam u nieba bram.
Koniec