Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 145

Gdym jeszcze w świecie był

1
Gdym jeszcze w świecie był,
szukałem światła wciąż;
lecz marność moich ludzkich sił
wykazał święty mąż
2
Słuchając męża rad,
badałem prawdę z Ksiąg;
i wnet odkryłem światła ślad,
co sieje blaskiem wkrąg.
3
A idąc drogą tą,
już nie chcę w świecie być,
bo Panu składam służbę swą,
w Chrystusie pragnę żyć.
4
Już mnie nie nęci świat
i życie chętnie dam
dla Zbawcy, co mi wskazał ślad,
do nieba wiodąc bram.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
145

Gdym jeszcze w świecie był

1
Gdym jeszcze w świecie był,
szukałem światła wciąż;
lecz marność moich ludzkich sił
wykazał święty mąż
2
Słuchając męża rad,
badałem prawdę z Ksiąg;
i wnet odkryłem światła ślad,
co sieje blaskiem wkrąg.
3
A idąc drogą tą,
już nie chcę w świecie być,
bo Panu składam służbę swą,
w Chrystusie pragnę żyć.
4
Już mnie nie nęci świat
i życie chętnie dam
dla Zbawcy, co mi wskazał ślad,
do nieba wiodąc bram.
Koniec