Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 130

Pan pośród nas

1
Pan pośród nas! Treść słów tych trzech, ach, jakże mile brzmi;
bo gdzie jest Pan, tam znika grzech, i tylko prawda lśni.
Pan pośród nas obecny już, na ziemski zstąpił łan
w promiennym blasku rannych zórz, Zbawiciel, Król i Pan.
2
Już nie opuści Pan swych sług, na zawsze złączy nas;
powiedzie nas do Ojca nóg, gdy będziem z Panem wraz.
A jak nam Pan wezwanie dał, by rzucić ziemski stan,
tak przyjmie nas do swoich chwał Zbawiciel Król i Pan.
3
O Zbawco nasz, o Królu nasz! Odwagę w serca wlej!
Ty dla nas miłość wielką masz, dla wiernej trzódki swej,
Tyś dał nam poznać Prawdę Twą i wzniosły Boski Plan,
niech wiecznie więc te słowa brzmią Zbawiciel Król i Pan.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
130

Pan pośród nas

1
Pan pośród nas! Treść słów tych trzech, ach, jakże mile brzmi;
bo gdzie jest Pan, tam znika grzech, i tylko prawda lśni.
Pan pośród nas obecny już, na ziemski zstąpił łan
w promiennym blasku rannych zórz, Zbawiciel, Król i Pan.
2
Już nie opuści Pan swych sług, na zawsze złączy nas;
powiedzie nas do Ojca nóg, gdy będziem z Panem wraz.
A jak nam Pan wezwanie dał, by rzucić ziemski stan,
tak przyjmie nas do swoich chwał Zbawiciel Król i Pan.
3
O Zbawco nasz, o Królu nasz! Odwagę w serca wlej!
Ty dla nas miłość wielką masz, dla wiernej trzódki swej,
Tyś dał nam poznać Prawdę Twą i wzniosły Boski Plan,
niech wiecznie więc te słowa brzmią Zbawiciel Król i Pan.
Koniec