Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 11

Niech dzisiaj cały ziemski krąg

1
Niech dzisiaj cały ziemski krąg
do Pana modły korne śle,
bo z dobrotliwych Pańskich rąk
świat zmartwychwstanie weźmie swe.
2
Już zstąpił Król z niebiańskich stron,
na ziemski dzisiaj zstąpił łan
i w chwale swój zajmuje Tron
nasz Zbawca, wielki Król i Pan.
3
O, co za radość przyszła nam,
Bóg wejrzał na ten biedny świat
i świat naprawiać będzie sam
w Królestwie swoim tysiąc lat.
4
Uśmiecha się nam lepszy los,
nastaje koniec naszych prób,
bo gdy zawoła Pański głos,
umarli swój opuszczą grób.
5
I sprawiedliwy będzie rząd,
nie będzie grzechu ani zła.
Pan uszczęśliwi ziemski ląd
i doskonały żywot da.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
11

Niech dzisiaj cały ziemski krąg

1
Niech dzisiaj cały ziemski krąg
do Pana modły korne śle,
bo z dobrotliwych Pańskich rąk
świat zmartwychwstanie weźmie swe.
2
Już zstąpił Król z niebiańskich stron,
na ziemski dzisiaj zstąpił łan
i w chwale swój zajmuje Tron
nasz Zbawca, wielki Król i Pan.
3
O, co za radość przyszła nam,
Bóg wejrzał na ten biedny świat
i świat naprawiać będzie sam
w Królestwie swoim tysiąc lat.
4
Uśmiecha się nam lepszy los,
nastaje koniec naszych prób,
bo gdy zawoła Pański głos,
umarli swój opuszczą grób.
5
I sprawiedliwy będzie rząd,
nie będzie grzechu ani zła.
Pan uszczęśliwi ziemski ląd
i doskonały żywot da.
Koniec