Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 106

Do Ciebie, Zbawco, ślę modlitwę

1
Do Ciebie, Zbawco, ślę
modlitwę duszy mej;
pociechy Twojej doznać chcę,
Ty na mnie pokój zlej.
2
U Twoich Boskich stóp
ja pragnę zawsze stać,
i zniosę trud najcięższych prób,
lecz racz cierpliwość dać.
3
Ach, błagam, Zbawco mój!
Racz podać Swoją dłoń,
a gdy zwycięski stoczę bój,
koronę włóż na skroń.
4
Pokory Ty mnie ucz,
do Ojca swego zbliż;
nie spuszczaj mnie z Twych świętych ócz,
lecz zbaw mnie przez Twój krzyż.
5
Dziś wznoszę Tobie śpiew
i głoszę chwałę Ci,
bo wierzę w Twą najświętszą krew
i w chwałę lepszych dni.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
106

Do Ciebie, Zbawco, ślę modlitwę

1
Do Ciebie, Zbawco, ślę
modlitwę duszy mej;
pociechy Twojej doznać chcę,
Ty na mnie pokój zlej.
2
U Twoich Boskich stóp
ja pragnę zawsze stać,
i zniosę trud najcięższych prób,
lecz racz cierpliwość dać.
3
Ach, błagam, Zbawco mój!
Racz podać Swoją dłoń,
a gdy zwycięski stoczę bój,
koronę włóż na skroń.
4
Pokory Ty mnie ucz,
do Ojca swego zbliż;
nie spuszczaj mnie z Twych świętych ócz,
lecz zbaw mnie przez Twój krzyż.
5
Dziś wznoszę Tobie śpiew
i głoszę chwałę Ci,
bo wierzę w Twą najświętszą krew
i w chwałę lepszych dni.
Koniec