Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 103

Do Ciebie dziś przynoszę

1
Do Ciebie dziś przynoszę
mojego życia trud
i tylko kornie proszę:
racz przyjąć mnie w swój dom.
Na służbę życie poświęcam swe,
na zawsze wiernie służyć Ci chcę.
Na zawsze wiernie służyć chcę.
2
Do Ciebie dziś przynoszę
wszystko, co w świecie mam;
do Ciebie wzrok podnoszę,
bo Twoją dobroć znam.
Przyjm, Panie, dzisiaj ofiarę mą
i otocz sługę opieką swą.
Ach! otocz mnie opieką swą.
3
I chwałę Twoją głoszę,
boś ty mój Zbawca, Król,
więc przed tron Twój przynoszę
w ofierze smutek, ból.
Ty przyjmiesz w łasce cierpienia me,
dla Ciebie zawsze ja cierpieć chcę.
Dla Ciebie zawsze cierpieć chcę.
4
Do Ciebie dziś przynoszę
wiernego serca żar;
bo w Tobie są rozkosze
niebiańskiej Prawdy dar.
Boś Ty, o Zbawco, przykładem cnót,
Ty wiedziesz lud swój do nieba wrót.
Wprowadzisz nas do nieba wrót.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
103

Do Ciebie dziś przynoszę

1
Do Ciebie dziś przynoszę
mojego życia trud
i tylko kornie proszę:
racz przyjąć mnie w swój dom.
Na służbę życie poświęcam swe,
na zawsze wiernie służyć Ci chcę.
Na zawsze wiernie służyć chcę.
2
Do Ciebie dziś przynoszę
wszystko, co w świecie mam;
do Ciebie wzrok podnoszę,
bo Twoją dobroć znam.
Przyjm, Panie, dzisiaj ofiarę mą
i otocz sługę opieką swą.
Ach! otocz mnie opieką swą.
3
I chwałę Twoją głoszę,
boś ty mój Zbawca, Król,
więc przed tron Twój przynoszę
w ofierze smutek, ból.
Ty przyjmiesz w łasce cierpienia me,
dla Ciebie zawsze ja cierpieć chcę.
Dla Ciebie zawsze cierpieć chcę.
4
Do Ciebie dziś przynoszę
wiernego serca żar;
bo w Tobie są rozkosze
niebiańskiej Prawdy dar.
Boś Ty, o Zbawco, przykładem cnót,
Ty wiedziesz lud swój do nieba wrót.
Wprowadzisz nas do nieba wrót.
Koniec