Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1990/3

Historia się cofa

Powyższy wniosek nasuwa się każdemu myślącemu człowiekowi, który obserwuje przemiany zachodzące we wschodnie Powyższy wniosek nasuwa się każdemu myślącemu człowiekowi, który obserwuje przemiany zachodzące we wschodniej i środkowej Europie. W błyskawicznym t czytaj
Na Straży
1990/3

Królewski Zakon Miłości

„A tak powinniśmy znosić my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Przetoż każdy „A tak powinniśmy znosić my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Przetoż każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobr czytaj
Na Straży
1990/3

Nowe niebiosa i nowa ziemia

List do Hebrajczyków rozdział 1, wersety od 10 do 12: „I Tyś Panie na początku ugruntował ziemię, a niebiosa List do Hebrajczyków rozdział 1, wersety od 10 do 12: „I Tyś Panie na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich; oneć pominą, ale  czytaj
Na Straży
1990/3

Sąd – krino, krisis, krima

Pytanie: W poprzednim artykule zauważyłem, że brat odwołuje się do greckiego wyrazu krino, który ma znaczenie Pytanie: W poprzednim artykule zauważyłem, że brat odwołuje się do greckiego wyrazu krino, który ma znaczenie – sąd. Odpowiedź: Tak, krino jest to  czytaj
Na Straży
1990/3

Doświadczenie wiary

Apostoł Paweł w liście do Żydów 11:6, pisze następująco: „A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem teApostoł Paweł w liście do Żydów 11:6, pisze następująco: „A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, czytaj
Na Straży
1990/3

Młodzieńcze, wstań

„I podszedłszy dotknął się noszy (trumny), a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze tobie mówię „I podszedłszy dotknął się noszy (trumny), a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze tobie mówię: wstań!” (Łuk. 7:14) Wybrane wersety czytaj
Na Straży
1990/3

W obronie Prawdy

Jakie sekty – jaki problem i jakie wyzwanie? Odpowiedź na artykuł. Jednym ze znaków czasu, w jaki wchodzi pJakie sekty – jaki problem i jakie wyzwanie? Odpowiedź na artykuł. Jednym ze znaków czasu, w jaki wchodzi polskie chrześcijaństwo, jest artykuł zam czytaj
Na Straży
1990/3

Siła młodzieńców

„Młódź ustaje i omdlewa, a młodzieńcy w młodości upadają: Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; pod „Młódź ustaje i omdlewa, a młodzieńcy w młodości upadają: Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą, a ni czytaj
Na Straży
1990/3

WSPOMNIENIE O BR. DYMITRZE KOPAKU

Brat DYMITR KOPAK urodził się 23. października 1928 r. w miejscowości Zamch, w woj. lubelskim. Ojciec, br. RomBrat DYMITR KOPAK urodził się 23. października 1928 r. w miejscowości Zamch, w woj. lubelskim. Ojciec, br. Roman Kopak, w roku 1932 poświęcił się Bogu czytaj