Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1973/4

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Motto: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a Motto: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” – Łuk. 6:37.  czytaj
Na Straży
1973/3

Echo z Konwencji Generalnej we Francji

FLERS Drodzy w Panu Braterstwo! Łaska, pokój i miłosierdzie niech Wam będzie dane od Boga Ojca i Pana naszFLERS Drodzy w Panu Braterstwo! Łaska, pokój i miłosierdzie niech Wam będzie dane od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pragniemy podzi czytaj
Na Straży
1973/3

Z niwy młodzieżowej

Miasto Miechów położone przy drodze prowadzącej z Krakowa do Kielc, być może nie wszystkim jest znane, a dla sMiasto Miechów położone przy drodze prowadzącej z Krakowa do Kielc, być może nie wszystkim jest znane, a dla samej nazwy próżno szukamy skojarzenia. J czytaj
Na Straży
1973/3

Bracia Polscy, czyli Arianie – cz.II

część I 3. GENEZA ANTYTRYNITARYZMU Fundamentów kościoła katolickiego Luter, Zwingli i Kalwin wcale nie burczęść I 3. GENEZA ANTYTRYNITARYZMU Fundamentów kościoła katolickiego Luter, Zwingli i Kalwin wcale nie burzyli, przyjmowali bez zastrzeżeń stare d czytaj
Na Straży
1973/3

Lekcja odnośnie ufności

Motto: „Wierzę, Panie! zaradź memu niedowiarstwu” – Mar. 9:24. Po nakarmieniu około pięciu tysięcy osób Motto: „Wierzę, Panie! zaradź memu niedowiarstwu” – Mar. 9:24. Po nakarmieniu około pięciu tysięcy osób dwiema rybami i dwoma chlebami Pan nasz czytaj
Na Straży
1973/3

Wejście do Ziemi Obiecanej

Motto: – „Prowadził ich drogą prostą, aby przyszli do miasta, w którym by mieszkali” – Psalm 107:7. Ost Motto: – „Prowadził ich drogą prostą, aby przyszli do miasta, w którym by mieszkali” – Psalm 107:7. Ostatecznie, gdy naznaczeni nadzorcy zarząd czytaj
Na Straży
1973/3

Wiązanie Mocarza

Od Redakcji: Wtóre przyjście naszego Pana i związane z tym pierwsze Jego czynności budzą w tych, którzy czuOd Redakcji: Wtóre przyjście naszego Pana i związane z tym pierwsze Jego czynności budzą w tych, którzy czuwają i poznają znaki czasu, wielkie zain czytaj
Na Straży
1973/3

Światowość – różne jej stopnie – cz.I

„A nie przypodobywanie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego” – Rzym. 12:2. „A nie przypodobywanie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego” – Rzym. 12:2. Niemożliwe jest porównywać za wszelką  czytaj
Na Straży
1973/3

Myśli i zdania

Jeśli przyjdzie na ciebie Życiowych doświadczeń noc, W Jezusie – twym Przyjacielu – Zwyciężającą masz moc. Jeśli przyjdzie na ciebie Życiowych doświadczeń noc, W Jezusie – twym Przyjacielu – Zwyciężającą masz moc. „Wolę otwartego nieprzyjaciela niż ob czytaj
Na Straży
1973/3

Bóg nasz – Ojciec Niebieski

LEKCJA Z EW. ŚW. MAT. 6:24-34 Motto: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje...” – Mat. 6:9.LEKCJA Z EW. ŚW. MAT. 6:24-34 Motto: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje...” – Mat. 6:9. Jezus, nasz Wielki Nauczyciel nie wygł czytaj