Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2023/4

Od Redakcji

Numer, który oddajemy do Waszych rąk, czerpie wiele lekcji ze Starego Testamentu. Na początek sięgamy do 55 Numer, który oddajemy do Waszych rąk, czerpie wiele lekcji ze Starego Testamentu. Na początek sięgamy do 55 rozdziału proroctwa Izajasza. Zachęca on czytaj
Na Straży
2023/3

Góra Błogosławieństw – cz. 2

Czwarte błogosławieństwo: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Czwarte błogosławieństwo: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” – Mat. 5:6. Odpowiedzmy sobie na pytani czytaj
Na Straży
2023/3

Ew. Św. Jana – Rozdziały 13─21

Poniższe notatki dotyczące Ewangelii Jana, rozdziały 13-21, zostały zebrane podczas studium biblijnego prowadzPoniższe notatki dotyczące Ewangelii Jana, rozdziały 13-21, zostały zebrane podczas studium biblijnego prowadzonego przez Brata Franka Shallieu w lata czytaj
Na Straży
2023/3

Duch Święty

„I napełnieni są wszyscy duchem świętym” – Dzieje Ap. 2:4 Ostatnio zastanawialiśmy się nad obietnicą do „I napełnieni są wszyscy duchem świętym” – Dzieje Ap. 2:4 Ostatnio zastanawialiśmy się nad obietnicą dotyczącą ducha świętego*, „pocieszyciela” czytaj
Na Straży
2023/3

Uprzejma modlitwa Abrahama

„Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego” – Jak. 1:16. W czasie wydarzeń, których historię podajemy „Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego” – Jak. 1:16. W czasie wydarzeń, których historię podajemy poniżej, Abraham miał około dziewięćdzi czytaj
Na Straży
2023/3

Staranie się o swych cielesnych domowników

„A jeźli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny „A jeźli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny”  – 1 Tym. 5:8. Dla lepszego oddania czytaj
Na Straży
2023/3

Nowe imię – dane od Boga

„Radujcie się, że imiona wasze napisane są w niebiesiech” (Łuk. 10:20). W naszej poprzedniej lekcji (w „Radujcie się, że imiona wasze napisane są w niebiesiech” (Łuk. 10:20). W naszej poprzedniej lekcji (w art. „Opowiedzenie się za Boską obietnic czytaj
Na Straży
2023/3

Wolność, którą Chrystus nas uwalnia

Wolność jest to wielkie słowo, lecz nie zawsze wyraża prawdziwe błogosławieństwo i szczęście. W Psalmie 2 czytWolność jest to wielkie słowo, lecz nie zawsze wyraża prawdziwe błogosławieństwo i szczęście. W Psalmie 2 czytamy o niektórych, co mówili: „Potargajmy czytaj
Na Straży
2023/3

Kazanie św. Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy

ZNACZENIE PIĘĆDZIESIĄTNICY – MÓWIENIE INNYMI JĘZYKAMI – WYJAŚNIENIE TEGO PRZEZ ŚW. PIOTRA – DAWID NIE BYŁ WN ZNACZENIE PIĘĆDZIESIĄTNICY – MÓWIENIE INNYMI JĘZYKAMI – WYJAŚNIENIE TEGO PRZEZ ŚW. PIOTRA – DAWID NIE BYŁ WNIEBOWZIĘTY – MÓWIŁ NIE O SOBIE, ALE PROR czytaj