Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1976/6

Starość – wiersz

Taką – co nigdzie nie prowadzi – dróżką, W zdartej chuścinie i niemal boso, Byle przed siebie – gdzie oczy pTaką – co nigdzie nie prowadzi – dróżką, W zdartej chuścinie i niemal boso, Byle przed siebie – gdzie oczy poniosą Drepcze staruszka. Czy szuka uc czytaj
Na Straży
1976/6

„Ducha nie zagaszajcie”

Światło użyte jest w Piśmie Świętym jako symbol rozjaśniającej mocy ducha świętego. Duch Boży był symbolicznieŚwiatło użyte jest w Piśmie Świętym jako symbol rozjaśniającej mocy ducha świętego. Duch Boży był symbolicznie przedstawiony nie tylko w olejku pomaza czytaj
Na Straży
1976/6

POSZUKIWANIE PAŃSKICH KLEJNOTÓW

„Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu.” W „Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu.” W poprzedniej lekcji widzieliśmy Jezusa w  czytaj
Na Straży
1976/6

Żywot i światłość ludzka

„W nim był żywot, a żywot był oną światłością ludzką” – wiersz 4. Niniejsza lekcja jest skróconym okreś „W nim był żywot, a żywot był oną światłością ludzką” – wiersz 4. Niniejsza lekcja jest skróconym określeniem całego planu Bożego, w jak najbar czytaj
Na Straży
1976/5

Grzech niewdzięczności

„Jedno się bójcie Pana, a służcie mu ze wszystkiego serca waszego, a to upatrujcie jako wielmożnie poczyna „Jedno się bójcie Pana, a służcie mu ze wszystkiego serca waszego, a to upatrujcie jako wielmożnie poczynał z wami” – w. 24. Saul był namaszczo czytaj
Na Straży
1976/5

Złota reguła

„Wszystko tedy, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im; tenci bowiem jest zakon i pro „Wszystko tedy, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im; tenci bowiem jest zakon i prorocy” – Mat. 7:12. Żaden z ludzi nie  czytaj