Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Psalm 19

Jako temat dzisiejszych rozważań wybierzemy często cytowany psalm, piękne dzieło Dawida, śpiewaka izraelskiegoJako temat dzisiejszych rozważań wybierzemy często cytowany psalm, piękne dzieło Dawida, śpiewaka izraelskiego. Pasterz ten stał się tak znaną postacią, że określony został jako „mąż według serca Bożego” (1 Sam. 13:14). Trudno pojąć, że ktoś, jako śm czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Prorokuj przeciwko pasterzom

Samolubni pasterze pasą samych siebie, a nie owce – Prawdziwy pasterz przyjdzie – Szukanie rozproszonych owi Samolubni pasterze pasą samych siebie, a nie owce – Prawdziwy pasterz przyjdzie – Szukanie rozproszonych owiec – Pasienie trzody – Staranie o chore i słabe owce – Napominanie owiec samolubnych – Dawid będzie prawdziwym pasterzem – Jedna trzoda, jed czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Brama Pana

„Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu! Oto jest brama Pana, którą wejdą spr „Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu! Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi” – Psalm 118:19-20. W proroczym psalmie Dawid jasno wyraża pragnienie swoje oraz wszystkich wierzących ludzi żyjących przed pie czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Wniebowstąpienie Chrystusa

„I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi i był niesiony w górę do nieba” – Łuk. 24:51. W pier „I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi i był niesiony w górę do nieba” – Łuk. 24:51. W pierwszym wierszu Dziejów Apostolskich pisarz tej księgi ewangelista Łukasz łączy tę księgę z napisaną przez siebie Ewangelią. Wiersze drugi i t czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Nie samym chlebem człowiek żyje – wiersz

Choć, Panie Jezu, wiesz, że trzeba Twym dzieciom powszechnego chleba I mógłbyś w jedno oka mgnienie ZamieniChoć, Panie Jezu, wiesz, że trzeba Twym dzieciom powszechnego chleba I mógłbyś w jedno oka mgnienie Zamienić w chleb tych gleb kamienie – Jednakże to się im nie stanie, Bo wolą Twą jest, Święty Panie, By za stół Ciebie zaproszono I więcej nad  czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Echa z konwencji w Kętach

Drogo umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Pokój Wam wszystkim, którzy stoicie przy Panu i w świętej prawdzie JeDrogo umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Pokój Wam wszystkim, którzy stoicie przy Panu i w świętej prawdzie Jego! Po zimowej przerwie Bracia i Siostry się zgromadzili licznie na jednodniową ucztę duchową w wygodnej sali Miejskiej Straży Pożarnej w Kę czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Echa z konwencji w Witanowicach

Drogo umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Łaska Wam i pokój niech będzie przez Pana naszego Jezusa ChrystDrogo umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Łaska Wam i pokój niech będzie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dnia 8 czerwca bracia i siostry zgromadzili się w miejscowości Witanowice koło Wadowic, gdzie zamieszkuje tylko jedno Braterstwo, kt czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Echa z konwencji w Ostricourt oraz generalnej konwencji we Flers (Francja)

Drogo umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie. Łaska i miłosierdzie Boże niech będą udziałem Waszych serc, a tDrogo umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie. Łaska i miłosierdzie Boże niech będą udziałem Waszych serc, a także radość i pokój wypływające z natchnienia kosztownych Słów Pańskich i Jego obietnic. Otóż z łaski Pana naszego mamy ten przywilej pod czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Myśli i zdania

Nie słowa, ale moc serca i myśli czyni nas wymownymi.Nie słowa, ale moc serca i myśli czyni nas wymownymi. czytaj
Na Straży
nr 2005/1

Jerozolima – punkt zapalny

(Przeczytaj poprzedni rozdział) Brama Damasceńska, znajdująca się w murze północnym między Bramą Nową a Bra (Przeczytaj poprzedni rozdział) Brama Damasceńska, znajdująca się w murze północnym między Bramą Nową a Bramą Heroda, jest najbardziej imponującą bramą, jaką kazał wznieść Sulejman podczas budowy murów (537-1546). Masywność została tu misternie sp czytaj