Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2020/2

Echo z Konwencji

9 czerwca i 27 października 2019 Dzięki łasce Najwyższego w roku 2019 dwukrotnie mieliśmy możliwość uczestn 9 czerwca i 27 października 2019 Dzięki łasce Najwyższego w roku 2019 dwukrotnie mieliśmy możliwość uczestniczyć w konwencjach zorganizowanych w Wi czytaj
Na Straży
1964/2

Sprawozdanie

Już od dość dawna czynione były starania, by odwiedzić Braci i Siostry w USA. Przywilej ten jako drugiemu z Już od dość dawna czynione były starania, by odwiedzić Braci i Siostry w USA. Przywilej ten jako drugiemu z kolei został mi udzielony w ubiegłym rok czytaj
Na Straży
1964/2

Wybrane

„Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę” – Hebr. 10:35. Dlaczego Bóg ma w szczególno„Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę” – Hebr. 10:35. Dlaczego Bóg ma w szczególności nagrodzić naszą ufność? Powód jest t czytaj
Na Straży
1964/2

Bojaźń powodem nerwowości

„Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek” – Hebr. 13:6. Głównym powode „Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek” – Hebr. 13:6. Głównym powodem rozstrojów nerwowych i wielu nieszczęś czytaj
Na Straży
1964/2

Warunki zbawienia

„A chociaż to mówimy, najmilsi, spodziewamy się po was czegoś lepszego i bliższego zbawieniu” – Hebr. 6:9 (t „A chociaż to mówimy, najmilsi, spodziewamy się po was czegoś lepszego i bliższego zbawieniu” – Hebr. 6:9 (tłum. ks. Dąbrowskiego). Wesel się bardz czytaj
Na Straży
1964/2

Zwycięstwa Dawidowe

„Lecz chwała Bogu, który nam zawsze zwycięstwo daje w Chrystusie Jezusie” – 2 Kor. 2:14. Trudna była dr „Lecz chwała Bogu, który nam zawsze zwycięstwo daje w Chrystusie Jezusie” – 2 Kor. 2:14. Trudna była droga Dawida do tronu. Jeszcze nie przebrz czytaj
Na Straży
1964/2

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Jaka jest różnica między błądzeniem umysłem a błądzeniem sercem w rzeczach wiary? – Żyd. 3:10; 1 JanaPytanie: Jaka jest różnica między błądzeniem umysłem a błądzeniem sercem w rzeczach wiary? – Żyd. 3:10; 1 Jana 3:19-21. Odp. Błądzenie umysłem może czytaj
Na Straży
1964/2

Dwie Pamiątki Wielkanocy

„Ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł” – 1 „Ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł” – 1 Kor. 11:26. Przedmiot, nad którym bę czytaj
Na Straży
1964/2

Wieczerza Pańska – rok 1964

Wszyscy wierni naśladowcy Pańscy z przyjemnością wypełniają wskazania swojego Mistrza. Toteż w bieżącym roku pWszyscy wierni naśladowcy Pańscy z przyjemnością wypełniają wskazania swojego Mistrza. Toteż w bieżącym roku prawdziwi chrześcijanie zasiadają do stoł czytaj