Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 1968/2

Sumienie dobre

Według ogólnego zrozumienia, sumienie jest cechą wewnętrzną, która umożliwia nam rozeznawać między dobrem a złWedług ogólnego zrozumienia, sumienie jest cechą wewnętrzną, która umożliwia nam rozeznawać między dobrem a złem, względnie uzdalnia do rozpoznawania, co jest słuszne, a co niesłuszne, co uczciwe, a co nieuczciwe, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliw czytaj
Na Straży
nr 1968/2

Kto wytrwa

„Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie” – Mat. 24:13. Słowa te są częścią odpowiedzi naszego Pa „Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie” – Mat. 24:13. Słowa te są częścią odpowiedzi naszego Pana na pytanie postawione Mu przez uczniów: „Kiedy to się stanie i co będzie znakiem twej obecności i zakończenia się wieku?” Jak wiemy, Pan  czytaj
Na Straży
nr 1968/2

Lekcja z Ewangelii wg św. Jana 18:15-27

„Do swoich przyszedł, ale go właśni jego nie przyjęli” – Jan 1:11. Chociaż jest powiedziane, że po zaar „Do swoich przyszedł, ale go właśni jego nie przyjęli” – Jan 1:11. Chociaż jest powiedziane, że po zaaresztowaniu Jezusa uczniowie wszyscy uciekli, to jednak Jan zaznacza, że On i Piotr szli za Panem w pewnym oddaleniu. Ich głębokie zaintereso czytaj
Na Straży
nr 1984/1

 czytaj
Na Straży
nr 1984/1

Z niwy młodzieżowej – Białogard

„Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Obok bram u wylotu miasta, u wejścia do p „Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Obok bram u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno wołała.” Kto? Mądrość Boża – Przyp. 8:2-3. Ona mówi do nas w różny sposób: przez rodziców, braci, ludzi żyjących wokół na czytaj
Na Straży
nr 1984/1

Echa z konwencji – Poznań

Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry! W dniu 20. XI. 1983 r. zgromadzeni na konwencji Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry! W dniu 20. XI. 1983 r. zgromadzeni na konwencji Bracia i Siostry wyrazili życzenie, aby podzielić się z Wami radością i błogosławieństwem Bożym, jakie odczuwali na jednodniowej uczcie duc czytaj
Na Straży
nr 1984/1

Echa z konwencji – Andrychów

Drodzy w Chrystusie Braterstwo! Pragniemy podzielić się z Wami cząstką radości, jakiej staliśmy się uczes Drodzy w Chrystusie Braterstwo! Pragniemy podzielić się z Wami cząstką radości, jakiej staliśmy się uczestnikami na jednodniowej konwencji 16.X.1983 r. w sali Domu Kultury w Andrychowie. Przy łasce i pomocy Pana mieliśmy okazję już po raz 14-ty  czytaj
Na Straży
nr 1984/1

Echa z konwencji- Wrocław

Drogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry, Drodzy Czytelnicy! Z radością i duchowy Drogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry, Drodzy Czytelnicy! Z radością i duchowym zadowoleniem pragniemy podzielić się z czytelnikami „Na Straży” wrażeniami z uczty duchowej, którą przy pomocy naszego dobrego Ojca Niebie czytaj
Na Straży
nr 1984/1

Jak Nowe Stworzenie wypełnia Zakon

W Liście do Rzymian ap. Paweł w swym rozważaniu idzie bardzo daleko i sprowadza przedmiot pojednania za grzechW Liście do Rzymian ap. Paweł w swym rozważaniu idzie bardzo daleko i sprowadza przedmiot pojednania za grzech do logicznego porządku chrześcijańskiego punktu widzenia. W pierwszym i drugim rozdziale wyjaśnia on, w jaki sposób grzech wszedł na świat  czytaj
Na Straży
nr 1984/1

Mądrość z góry

Możemy zauważyć srogość królów w dawnych czasach. Dlatego właściwą rzeczą jest, abyśmy również zauważyli Możemy zauważyć srogość królów w dawnych czasach. Dlatego właściwą rzeczą jest, abyśmy również zauważyli pewne przykłady, w których oni manifestowali wielki powiew wspaniałomyślności i mądrości. O tym właśnie traktuje nasza dzisiejsza lekcja. P czytaj