Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1990/5

Pokój i bezpieczeństwo

„A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański p „A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić  czytaj
Na Straży
1990/5

Różne sposoby czynienia dobrze drugim

„Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary" (Gal. 6:10) Powyższe „Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary" (Gal. 6:10) Powyższe napomnienie Apostoła jest dobrze zrozum czytaj
Na Straży
1990/5

Autorytety

„Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu ani sławy mojej bałwanom rytym” (Izaj.2:8) Bóg „Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu ani sławy mojej bałwanom rytym” (Izaj.2:8) Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy stanowi w so czytaj
Na Straży
1990/5

A jeśli synami, tedy też dziedzicami

Pismo Święte przedstawia naród izraelski jako dumny i pewny siebie. Podstawą tej dumy był fakt, że był to jedyPismo Święte przedstawia naród izraelski jako dumny i pewny siebie. Podstawą tej dumy był fakt, że był to jedyny w swoim rodzaju naród, który Wszechmo czytaj
Na Straży
1990/5

Synowie Boży

„Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi” (Rzym. 8:14). Wiersze, które bie „Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi” (Rzym. 8:14). Wiersze, które bierzemy pod rozwagę, dostarczają nam wielk czytaj
Na Straży
1990/5

Bóg jest miłością

„Kto tedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w mi „Kto tedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miło czytaj
Na Straży
1996/4

Wesele w Kanie Galilejskiej

„A dnia trzeciego było wesele. . . Cokolwiek wam rzecze, uczyńcie!” – Ew. Jana 2:1,5.  Jezus rozpoczął sw„A dnia trzeciego było wesele. . . Cokolwiek wam rzecze, uczyńcie!” – Ew. Jana 2:1,5.  Jezus rozpoczął swą działalność w sposób szczególny i cudo czytaj
Na Straży
1996/4

Państwo żydowskie

Z KART HISTORII Stulecie wydania pisma programowego Theodora Herzla. W lutym 1896 roku w witrynie księgarni Z KART HISTORII Stulecie wydania pisma programowego Theodora Herzla. W lutym 1896 roku w witrynie księgarni wydawnictwa Maxa Breitensteina w Wiedniu czytaj
Na Straży
1996/4

Przebaczać i doznawać przebaczenia

Lekcja z Ewangelii według świętego Mateusza 18:21-35 „Jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam OjciLekcja z Ewangelii według świętego Mateusza 18:21-35 „Jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz Niebieski” – Mat. 6:14. Pytanie czytaj
Na Straży
1996/4

A gdzie jest dziewięciu

„Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?” – Łuk. 17:18 (NP) W„Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?” – Łuk. 17:18 (NP) Werset tytułowy jest częścią opisu uzdrow czytaj