Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2022/3

Cztery Ewangelie – Pytania i Odpowiedzi

Odpowiedź: Po śmierci Chrystusa przez około 30 lat Ewangelia, którą pozostawił Jezus, przekazywana była w f Odpowiedź: Po śmierci Chrystusa przez około 30 lat Ewangelia, którą pozostawił Jezus, przekazywana była w formie ustnej. Na treść tego ustnego prze czytaj
Na Straży
2022/3

Sabat był stworzony dla człowieka

Mat. 12:1-13 „Przetoż godzi się w sabat dobrze czynić” Przez pewien czas służba naszego Pana wzbudzała za Mat. 12:1-13 „Przetoż godzi się w sabat dobrze czynić” Przez pewien czas służba naszego Pana wzbudzała zainteresowanie. „Wielki lud rad go słucha czytaj
Na Straży
2022/3

Czy rozpoczął się Armagedon?

„I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon” – Obj. 16:16. Od 24 lutego za wsch „I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon” – Obj. 16:16. Od 24 lutego za wschodnią granicą naszego kraju prowadzone s czytaj
Na Straży
2022/3

Koniec świata

Biblijne prawdy dotyczące „końca świata” zostały przez przesąd i oszustwo Szatana tak zniekształcone, że dla wBiblijne prawdy dotyczące „końca świata” zostały przez przesąd i oszustwo Szatana tak zniekształcone, że dla wielu myślących ludzi są odpychające. U w czytaj
Na Straży
2022/3

W domu Ojca mego

Jan 14:1-14 „W domu Ojca mego wiele jest mieszkania”. Po tym, jak Pan umył nogi uczniom i dał sztuczkę ch Jan 14:1-14 „W domu Ojca mego wiele jest mieszkania”. Po tym, jak Pan umył nogi uczniom i dał sztuczkę chleba Judaszowi, który zaraz potem wyszed czytaj
Na Straży
2022/3

Inna ewangelia

Istnieje wiele ksiąg i wiele ewangelii noszących nazwy od imion różnych ludzi, a które nie zostały umieszczoneIstnieje wiele ksiąg i wiele ewangelii noszących nazwy od imion różnych ludzi, a które nie zostały umieszczone w kanonie ksiąg Biblii Świętej. Chociaż czytaj
Na Straży
2022/3

Bo dni są złe

„Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Czas odkupując; bo dni „Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Czas odkupując; bo dni złe są” – Efezj. 5:15,16. Słowo „ost czytaj
Na Straży
2022/3

„Wstąpił na wysokość

„I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do nieba” – Łuk. 24:51. Lek „I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do nieba” – Łuk. 24:51. Lekcja ta, dotycząca rozwoju pierwotnego Ko czytaj
Na Straży
2022/3

Jeżeliby mi kto wyłożył

„Badacie się Pism; boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o M „Badacie się Pism; boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o Mnie” – Jan 5:39. Treścią niniejszej l czytaj
Na Straży
2022/3

Pośrednik Nowego Przymierza

„I do pośrednika nowego testamentu [przymierza], Jezusa i do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiącej niż Abl „I do pośrednika nowego testamentu [przymierza], Jezusa i do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiącej niż Ablowa” – Hebr. 12:24. Niektórzy z drogi czytaj
Na Straży
2022/3

Od Redakcji

„A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyob „A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości” – Łuk. 24-49.  czytaj