Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2022/1

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Mam 20 lat i jedno pytanie. W Biblii jest 8 bardzo pięknych, a zarazem „tajemniczych” zdań – mianoPytanie: Mam 20 lat i jedno pytanie. W Biblii jest 8 bardzo pięknych, a zarazem „tajemniczych” zdań – mianowicie 8 błogosławieństw. Niektóre z nich czytaj
Na Straży
2022/1

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy wydarzenia, które mają miejsce w naszym życiu, są nam z góry „gdzieś” zapisane? Mamy przecież wolPytanie: Czy wydarzenia, które mają miejsce w naszym życiu, są nam z góry „gdzieś” zapisane? Mamy przecież wolną wolę. Odpowiedź: Temat, który poru czytaj
Na Straży
2022/1

Zachowani w dniu ucisku

„Cić mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, który Ja uczynię, własnością [klejnotem]; i zmiłuję się nad nimi, „Cić mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, który Ja uczynię, własnością [klejnotem]; i zmiłuję się nad nimi, jako się zmiłowywa ojciec nad synem swoi czytaj
Na Straży
2022/1

A Słowo ciałem się stało

Werset przewodni: „A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jWerset przewodni: „A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski  czytaj
Na Straży
2022/1

Nie złamię przymierza mego

„Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię” – Psalm 89:35. Powyższe zapewnie„Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię” – Psalm 89:35. Powyższe zapewnienie od Boga jest bardzo pocieszające i z czytaj
Na Straży
2022/1

Zachowajmy naszą białą szatę w czystości

„Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię je„Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed An czytaj
Na Straży
2022/1

Ożywienie śmiertelnego ciała

„A jeźli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych „A jeźli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez D czytaj
Na Straży
2022/1

Co Bóg oczyścił

„A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane” – Dzieje Ap. 10:15. Święty Piot„A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane” – Dzieje Ap. 10:15. Święty Piotr usłyszał te słowa w Joppie, gdy miał w czytaj
Na Straży
2022/1

Bez przestanku się módlcie

„Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie” – werset 9. Nie mamy rozumieć, że uczniowie Pana „Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie” – werset 9. Nie mamy rozumieć, że uczniowie Pana nigdy się nie modlili, aż do czasu wspo czytaj
Na Straży
2022/1

Życzenia noworoczne 2022r.

„Ufaj w Panu, a czyń dobrze” – Psalm 37:3. Drodzy czytelnicy „Na Straży”! Łaska, miłosierdzie i pokój Boży„Ufaj w Panu, a czyń dobrze” – Psalm 37:3. Drodzy czytelnicy „Na Straży”! Łaska, miłosierdzie i pokój Boży niech będą zawsze Waszym udziałem przez czytaj
Na Straży
2022/1

Od Redakcji

„Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie!” – Psalm 113:1. Dawid, mąż według serca Bożego, jakż„Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie!” – Psalm 113:1. Dawid, mąż według serca Bożego, jakże często jego pieśni – psalmy – odbieram czytaj