Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2021/6

Wspomnienie o bracie Zdzisławie Kołaczu

„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; u „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi” – Obj. 14 czytaj
Na Straży
2021/6

Echo z konwencji

Oleszyce - 29-08-2021 r. „Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie; bo owocu uczynków swoich pożywać Oleszyce - 29-08-2021 r. „Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie; bo owocu uczynków swoich pożywać będzie” – Izaj. 3:10. Pod tym hasłem  czytaj
Na Straży
2021/6

Zniechęcenie

Wykład brata H. B. Bartona wygłoszony w roku 1915. Drodzy bracia! Tematem naszych obecnych rozważań będzie znWykład brata H. B. Bartona wygłoszony w roku 1915. Drodzy bracia! Tematem naszych obecnych rozważań będzie zniechęcenie, a za podstawę weźmiemy tekst czytaj
Na Straży
2021/6

Przywilej i potrzeba modlitwy

„Przystąpmy z odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, i znaleźli łaskę ku pomocy w razie potrz „Przystąpmy z odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, i znaleźli łaskę ku pomocy w razie potrzeby” – Hebr. 4:16.   Modlitwa czytaj
Na Straży
2021/6

Przed sądową stolicą Chrystusową

„Mąż wierny obfituje w błogosławieństwa” - Przyp. 28:20 Jeżeli święty Mateusz zapisał rzeczy w takim po „Mąż wierny obfituje w błogosławieństwa” - Przyp. 28:20 Jeżeli święty Mateusz zapisał rzeczy w takim porządku, jak one po sobie następowały, to czytaj
Na Straży
2021/6

Pozorne niepowodzenie Przymierza Zakonu

Spoglądając na plan Boży jako na całość, od stworzenia Adama i Ewy aż do okresu ostatniej próby po procesie reSpoglądając na plan Boży jako na całość, od stworzenia Adama i Ewy aż do okresu ostatniej próby po procesie restytucji człowieka i doprowadzeniu ludzk czytaj
Na Straży
2021/6

Narodzenie Jezusa

„Dziś się wam narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” – Łuk. 2:11. W Piśmie Świ „Dziś się wam narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” – Łuk. 2:11. W Piśmie Świętym mamy jasno przedstawione, że Chryst czytaj
Na Straży
2021/6

Od Redakcji

„Ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, spiesząc, bie „Ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, spiesząc, bieżę do kresu ku zakładowi powołania onego czytaj