Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2020/2

Od Redakcji

Dla chrześcijanina jest tylko jedno ważne święto – jest nim Pamiątka śmierci naszego Pana. Święto to zalecił Dla chrześcijanina jest tylko jedno ważne święto – jest nim Pamiątka śmierci naszego Pana. Święto to zalecił nam obchodzić sam Zbawiciel. Z pewności czytaj
Na Straży
2020/2

Wykonało się!

Zbliża się szczególny czas dla naśladowców Pana Jezusa Chrystusa, którym jest przypomnienie wydarzeń z ostatniZbliża się szczególny czas dla naśladowców Pana Jezusa Chrystusa, którym jest przypomnienie wydarzeń z ostatnich chwil życia Pana i tego, co w tym cza czytaj
Na Straży
2020/2

Nasza weselna szata

 Niektóre obyczaje Żydowskie połączone z obrzędem weselnym były widocznie tak ułożone przez Pana Boga, że obra Niektóre obyczaje Żydowskie połączone z obrzędem weselnym były widocznie tak ułożone przez Pana Boga, że obrazowały sprawy odnoszące się do zaślubin  czytaj
Na Straży
2020/2

Odrodzenie a Królestwo

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” – Jan 3:16.  czytaj
Na Straży
2020/2

Moc zmartwychwstania Jego

Święto zmartwychwstania to dzień znamienny. Cały chrześcijański świat, katolicki i protestancki, obchodzi go uŚwięto zmartwychwstania to dzień znamienny. Cały chrześcijański świat, katolicki i protestancki, obchodzi go uroczyście. My również pamiętamy o zmartw czytaj
Na Straży
2020/2

Obrazowe doświadczenia Izraela

„Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość...” – Oz. 14:4 (NP). Dzisiejszy wykład mówi nam o śmi „Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość...” – Oz. 14:4 (NP). Dzisiejszy wykład mówi nam o śmierci Jozuego, który był wodzem Izraelitó czytaj
Na Straży
2020/2

Dzieciństwo i dojrzałość w Prawdzie

„Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie doj „Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali” – 1 Kor. 14:20. Chrześcijaństw czytaj
Na Straży
2020/2

Ołtarz króla Achaza

Historia, która jest podstawą naszej lekcji, zapisana została w 16 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Jest to hisHistoria, która jest podstawą naszej lekcji, zapisana została w 16 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Jest to historia panowania jednego z judzkich króló czytaj
Na Straży
2020/2

Echo z Konwencji – Lwów 2019

Konwencja we Lwowie (Ukraina) - 31.08 – 01.09.2019  Za hasło tegorocznej konwencji posłużył werset z Psalmu 2Konwencja we Lwowie (Ukraina) - 31.08 – 01.09.2019  Za hasło tegorocznej konwencji posłużył werset z Psalmu 27:1 – „Pan jest moją światłością i moim  czytaj
Na Straży
2020/2

Echo z Konwencji

9 czerwca i 27 października 2019 Dzięki łasce Najwyższego w roku 2019 dwukrotnie mieliśmy możliwość uczestn 9 czerwca i 27 października 2019 Dzięki łasce Najwyższego w roku 2019 dwukrotnie mieliśmy możliwość uczestniczyć w konwencjach zorganizowanych w Wi czytaj