Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2019/3

Od Redakcji

„A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele” Dzieje Ap. 2:46 Przed Wami kolejny numer naszego czasopis „A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele” Dzieje Ap. 2:46 Przed Wami kolejny numer naszego czasopisma, w którym zamieszczamy okolicznościow czytaj
Na Straży
2019/3

Mówienie innymi językami

„Albowiem wam ta obietnica należy i dziatkom waszym...” – Dzieje Ap. 2:39. Oczekując mocy z wysokości, je „Albowiem wam ta obietnica należy i dziatkom waszym...” – Dzieje Ap. 2:39. Oczekując mocy z wysokości, jedenastu apostołów, a z nimi oczywiście i czytaj
Na Straży
2019/3

Nieśmiertelność

„Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, który śmierć zgładził i żywot na jaśnię wywiódł i nieśmiertelność przez ew „Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, który śmierć zgładził i żywot na jaśnię wywiódł i nieśmiertelność przez ewangelię” – 1 Tym. 1:10. Nauka o wiecz czytaj
Na Straży
2019/3

Dzień Zielonych Świąt

Tematem dzisiejszych rozważań jest dzień Zielonych Świąt, czyli zesłanie ducha świętego, opisany w Dziejach ApTematem dzisiejszych rozważań jest dzień Zielonych Świąt, czyli zesłanie ducha świętego, opisany w Dziejach Apostolskich. Czterdziestego dnia po swoim czytaj
Na Straży
2019/3

Nastały trudne czasy

„A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne” – 2 Tym. 3:1. Mając na względzie to, że obecnie ży „A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne” – 2 Tym. 3:1. Mając na względzie to, że obecnie żyjemy właśnie w czasach, o których pisze  czytaj
Na Straży
2019/3

Zastęp Gedeona triumfuje

„Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku” – Psalm 118:8. Gedeon był jednym z sędziów wybra „Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku” – Psalm 118:8. Gedeon był jednym z sędziów wybranych przez Pana. Uwolnił swój lud od Mid czytaj
Na Straży
2019/3

Grzech Salomona

„A tak kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł” – 1 Kor. 10:12. Salomon był najmądrzejszym c „A tak kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł” – 1 Kor. 10:12. Salomon był najmądrzejszym człowiekiem, ale również był człowiekiem  czytaj
Na Straży
2019/3

Wizja Królestwa Chrystusowego

„Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie”. Na scenę na Górze Przemienienia, aby mogła być właściwie ocen „Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie”. Na scenę na Górze Przemienienia, aby mogła być właściwie oceniona, musimy patrzeć przez pryzmat słów  czytaj
Na Straży
2019/3

Wtóre Przyjście Chrystusa Pana

Proroctwa Starego Testamentu dotyczące wtórego przyjścia „Albowiem powiadam wam, iż się jeszcze musi to, Proroctwa Starego Testamentu dotyczące wtórego przyjścia „Albowiem powiadam wam, iż się jeszcze musi to, co napisano, wypełnić na mnie”.  „A pocz czytaj
Na Straży
2019/3

Zawsze miałem zamiłowanie do Prawdy…

Przeżyłem już 85 lat, z czego 71 lat w służbie dla Pana. Usłyszałem piękną naukę Słowa Bożego i chwalebne obiePrzeżyłem już 85 lat, z czego 71 lat w służbie dla Pana. Usłyszałem piękną naukę Słowa Bożego i chwalebne obietnice. Dzisiaj często wspominam słowa ap czytaj