Na Straży
nr 2019/2

Od Redakcji

Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. 1 Piotra 5:9

Drodzy Czytelnicy!

Zbliża się czas obchodzenia Pamiątki śmierci naszego Pana. Ten dzień przypomina nam cierpienia, jakie za nas poniósł Zbawiciel. Jednocześnie uświadamia nam, że mogą one stać się również naszym udziałem, jak to nam sam Mistrz przepowiedział: „Jeśli mię prześladowali, i was prześladować będą” – Jan 15:20. Do tego nawiązuje autor artykułu pt. „Zemborzyce”, przypominając zamordowanie trojga z naszych braterstwa, w tym przewodniczącego naszej społeczności br. Mikołaja Grudnia, podczas konwencji, jaka odbyła się siedemdziesiąt lat temu w wymienionej w tytule miejscowości. Bandyci nocą strzelali do śpiących ludzi, których jedyną „winą” było to, że spotkali się, by wielbić Boga, ale czynili to inaczej niż ich mordercy. Nie jest naszym zadaniem szukać ziemskiej sprawiedliwości. Chcemy jednak pokazać, do czego prowadzi nienawiść. Bo przecież winni byli nie tylko ci, którzy pociągali za spusty karabinów. Tymczasem otoczenie, zamiast potępić morderców, zachowało się tak, że uczestnicy pogrzebu ich ofiar musieli być ochraniani przez wojsko. W tym czasie w naszym kraju zanotowano setki przypadków prześladowań wierzących inaczej, które bardzo często kończyły się ciężkimi pobiciami, a nawet śmiercią, również osób z naszej społeczności. Odpowiedzialność za to ponoszą ci, którzy przyczynili się do powstania atmosfery nienawiści względem innowierców lub na nią przyzwalali. Przypominając tamte wydarzenia, zwracamy uwagę, jak niedaleko jest od słów nienawiści do mordowania wierzących inaczej.

R- ( r.)
„Straż” / str.