Na Straży
nr 2018/6

Od Redakcji

…nadto będzie zamyślał, aby odmienił czasy i prawa, gdyż wydane będą w ręce jego aż do czasu i czasów, i pół czasu. Dan. 7:25

Drodzy Czytelnicy!

Zbliża się Nowy Rok. Często nie uświadamiamy sobie, że jego nastanie jest dowodem wypełniających się proroctw. Wydaje nam się oczywiste, że rok zaczyna się 1 stycznia. Jednak gdy prorok Daniel pisał swe proroctwo, zarówno w Izraelu, jak i w Babilonie, gdzie przebywał, obowiązywał kalendarz księżycowy, w którym początek miesiąca wyznaczał Księżyc, tak jak to przewidział Bóg.

„I rzekł Bóg: Niech będą światła na rozpostarciu niebieskim, ku rozdzielaniu dnia od nocy, a niech będą na znaki, i pewne czasy, i dni, i lata” (1 Mojż. 1:14).

Początek roku w tym kalendarzu przypadał na wiosnę. Jednak prorok Daniel zapowiedział, że nastanie czwarta bestia, posiadająca mały róg, który wskazany przez Boga sposób wyznaczania czasu będzie usiłowała zmienić. Proroctwo to spełnił najpierw cesarz rzymski Juliusz Cezar, który wprowadził nowy kalendarz, zwany juliańskim, w którym miesiące miały inną długość, a rok zaczynał się 1 stycznia – gdy władzę obejmował nowy konsul. Potem dzieła dokończył papież Grzegorz XIII, gdy w roku 1582 wprowadził kalendarz zwany gregoriańskim, który na całym świecie obowiązuje do dnia dzisiejszego. W krajach prawosławnych, nieuznających papieża, rok religijny zaczyna się zgodnie z kalendarzem juliańskim 14 stycznia. Również inne religie i kultury mają swoje religijne początki roku w innym czasie. Jednak powszechnie na całym świecie czas liczy się według kalendarza gregoriańskiego. Według tego kalendarza latają samoloty, odbywają się operacje bankowe i zapisywane są wydarzenia historyczne. Czy prorok Daniel mógłby sam to przewidzieć? Warto zauważyć, że dzień poprzedzający Nowy Rok, zwany Sylwestrem, związany jest również z papieżami: Sylwestrem I i II. Obserwując, jak ludzie hucznie obchodzą Nowy Rok, warto pamiętać, że potwierdzają nam tym samym wypełnianie się proroctwa Daniela o czwartej bestii i małym rogu, który miał moc zmieniać czasy.

R- ( r.)
„Straż” / str.