Na Straży
nr 2018/3

Od Redakcji

„Bo oto idą dni – mówi Pan – że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy – mówi Pan – i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli”Jer. 30:3

Drodzy Czytelnicy!

5 dnia miesiąca Ijar 1948 roku została ogłoszona niepodległość Izraela. Proroctwa biblijne mówiące o przywróceniu żydowskiego państwa stały się historycznym faktem. Właśnie 19 kwietnia zgodnie z hebrajskim kalendarzem mija siedemdziesiąt lat od tego dziejowego wydarzenia. Ten dzień obchodzony jest w Izraelu jako siedemdziesiąta rocznica uzyskania niepodległości. Pozostała część świata, używająca kalendarza gregoriańskiego, będzie tę rocznicę przypominać 14 maja; wówczas to niektóre ruchy chrześcijańskie organizują w Jerozolimie Marsz Narodów, który ma wyrazić poparcie dla Izraela. Stany Zjednoczone z tej okazji zamierzają przenieść swoją ambasadę do Jerozolimy.

Należy wspomnieć, że nasz ruch Badaczy Pisma Świętego jako jeden z pierwszych dostrzegł, że w roku 1878 skończył się „czas karania”, a rozpoczął czas łaski”dla tego wybranego przez Boga narodu. Pierwszym tego znakiem były sprzyjające Żydom ustalenia kongresu berlińskiego i początki żydowskiej emigracji do Palestyny. Dlatego też C.T. Russel w licznych publikacjach i kazaniach, powołując się na biblijne proroctwa, wzywał Żydów do powrotu do ich ojczyzny. Dopiero 20 lat po rozpoczęciu tej pracy sami Żydzi powołali do życia ruch syjonistyczny, który w ciągu kolejnych 50 lat doprowadził do powstania państwa Izrael, narodowego domu dla Żydów z całego świata. Te wydarzenia stały się dla nas potwierdzeniem rozpoczęcia dzieła biblijnego „księcia Michała”, Mesjasza Jezusa Chrystusa podczas Jego wtórej obecności. I siedemdziesiąt lat przetrwania i rozwoju tego narodu w ich własnej ziemi jest dowodem Jego opieki nad swoim ludem.

Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego. Dan. 12:1

R- ( r.)
„Straż” / str.