Na Straży
nr 2016/6

Refleksja po konwencji w Dosłońcach k. Miechowa, 2 października 2016 r.

To przystań około prawdy zdroju, zapis świętej Jezusa miłości
To piękny symbol niebiańskiego pokoju, uczta zaproszonych gości.
Z wdzięcznością serca Pańskich dzieci płoną, Bogu Ojcu uwielbienie, cześć,
Że nas prowadzi i jest nam obroną, dziękczynne pieśni potrzeba Mu wznieść.

Spłynęły obfite prawdy strumienie, Pan okna otworzył niebiańskie
I błogosławił wszystkiemu zgromadzeniu, by ono do końca pozostało Pańskie.
Pan sługi naznaczył, by serca nasze cieszyli strapione,
By trzódka tę, co tam błyszczy w oddali, poznała – zbawienia koronę.

Naznaczeni Boży, Ewangelii słudzy, służyli, płomień miłości wzniecali
Pana Jezusa, Zbawcy, słowami: „Byście społecznie się miłowali,
Po tym też przecież poznani od innych będziecie, żeście moimi uczniami”.
Inni Boży słudzy nam wykazywali, że by się Mu podobać, potrzeba nam wiary.

Wynikiem tego będzie dla nas dobro wielkie oraz bycie w chwale.
Patrzmy jednak na Zbawcę, jak potrafił zwyciężać, jak silnym był w zapale.
Nie ustawajmy wiec, bracia, w świętej naszej wierze,
Uczymy się, tak jak On czynił, życie nieść w ofierze.

On do wytrwałości usilnie nas wzywał, upominał, prosił,
Patrzymy więc na Niego, jak On znoje swe znosił.
Ufaj, bracie, do końca, służ Mu z wytrwałością, nie słabnij, gdy znój.
Gdy biegu dokończysz, da Ci wielką nagrodę Zbawiciel, Pan Mój.

Drodzy, Umiłowani Bożą miłością słudzy Boży Świętej Ewangelii i Braterstwo!

Dziękujemy Bogu za Jego Słowo Ewangelii i niewysłowione bogactwo Słowa Chrystusowego. Dziękujemy Wam, Bracia, słudzy Świętej Ewangelii, że aż dotąd służyliście i służycie w wydawaniu świadectwa Bożego i wzniecaniu płomienia miłości Bożej oraz w pomaganiu iść drogą Bożą w naśladowaniu stóp Pana Jezusa Chrystusa. „Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie” – Hebr. 6:10 (NP). Niech Pan błogosławi w każdym dniu Waszą pracę, nagrodzi Wasz trud i przyjmie Was do chwały swego Królestwa. Amen.

Miłujący Was br.

R- ( r.)
„Straż” / str.