Na Straży
nr 2016/5

Od Redakcji

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując, naśladujcie wiary ich. Hebr. 13:7

Drodzy Czytelnicy!

W tym roku 31 października minęła 100. rocznica śmierci Charlesa Taze’a Russella, człowieka, który na przełomie XIX i XX wieku prowadził szeroko zakrojoną pracę wydawniczą i kaznodziejską, docierając do milionów czytelników. Do działania motywował go fakt, że zauważył, iż żyje w czasie drugiego, niewidzialnego przyjścia Chrystusa i w przededniu Królestwa Bożego. Dostrzegł on w Słowie Bożym wiele nauk zapomnianych i zniekształconych przez różne kościoły, wśród których najważniejsze to:

  • naprawienie wszystkich rzeczy przepowiedziane w Dziejach Ap. 3:21,
  • okup jako równoważna cena za grzech (1 Tym. 2:5-6),
  • obietnice niebiańskie dla Kościoła i ziemskie dla pozostałych ludzi (1 Mojż. 22:17).

Głosząc odkryte w Biblii prawdy, zachęcał innych do studiowania Pisma Świętego, które uważał za jedyny autorytet rozstrzygający w sprawach wiary. Zostawił po sobie dorobek, na który składają się liczne książki, artykuły i kazania, do dzisiaj pobudzające wielu wierzących.

Zachęcamy do przeczytania zamieszczonego w tym numerze zarysu biografii Pastora Russella oraz zgłębiania prawd Bożych, na które wskazywał:

„Jako wierny student Słowa Bożego pragnę być jedynie wskazującym palcem, jak to poprzednio wyraziłem, by dopomóc wam w poszukiwaniu na wiernych stronicach cudownego planu Bożego – nie mniej cudownego dla mnie aniżeli dla was, o czym was zapewniam, drogo umiłowani współuczestnicy mojej wiary i radości”.

R- ( r.)
„Straż” / str.