Na Straży
nr 2016/3

Od Redakcji

A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. Tedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kędy siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym – Dzieje Ap. 2:1-4.

Drodzy Czytelnicy!

Dominującym tematem bieżącego numeru jest wylanie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy oraz związane z tym wydarzeniem otrzymanie przez pierwotny kościół darów Ducha Świętego. Temat ten poruszamy nie tylko z okazji zbliżającego się święta Pięćdziesiątnicy, ale również w związku z tematyką najbliższego zjazdu braci starszych. Chcemy wspólnie rozmyślać nad rolą i znaczeniem darów Ducha Świętego.

Warto przy tej okazji zauważyć, że w obowiązującym w Polsce kalendarzu dzień zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) przypada w bieżącym roku 15 maja, natomiast żydowskie święto Szawuot (Święto Tygodni, 2 Mojż. 34:22), podczas którego nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, obchodzone jest 12 czerwca. Pokazuje to, jak bardzo nominalne chrześcijaństwo chciało odciąć się od żydowskich korzeni, zmieniając nawet czas obchodzenia świąt, tak by nie obchodzić ich wspólnie z Żydami. Wierzymy jednak, że Pan Bóg Wszechmogący nieprzypadkowo powiązał ważne wydarzenia opisane w Nowym Testamencie z ustanowionymi przez Niego świętami zapisanymi w Starym Testamencie, które do dziś są na świadectwo pielęgnowane przez naród żydowski. Oczekujemy jednak, że wkrótce nadejdzie czas, gdy wszystkie ustanowione przez Boga święta będą obchodzone wspólnie w jednym czasie przez wszystkich ludzi (Zach. 14:16-19).

R- ( r.)
„Straż” / str.