Na Straży
nr 2013/6

Echa z konwencji – Supraśl [2013]

Supraśl – 13-14 lipca 2013 r.

W dniach 13-14 lipca 2013 r. odbyła się konwencja w małym, pięknie położonym miasteczku Supraśl niedaleko Białegostoku. Było to pierwsze spotkanie w tym miejscu, więc organizatorom towarzyszyła szczególna troska o to, aby czas tu spędzony, w niezakłócony sposób i jak najlepiej wykorzystany został ku chwale Bożej.

Tematem przewodnim konwencji były słowa młodego Samuela do Pana Boga zapisane w 1 Sam. 3:10: „Mów Panie, bo sługa twój słucha”.

W sobotę pierwszego dnia konwencji przewodniczył brat Michał Targosz. Brat powitał licznie wypełniających salę gości i krótko przypomniał historię wcześniejszych konwencji organizowanych przez białostocki zbór w Ciemnoszyjach.

Jako pierwszy, usłużył słuchaczom brat Daniel Iwaniak, który odczytał słowa wykładu o tym, w jaki sposób Pan Bóg przemawia do serc ludzi, których powołuje.

Następnie brat Piotr Litkowicz podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat budowy Przybytku, zwracając szczególną uwagę na to, jak wielką rolę odegrało społeczne zaangażowanie wszystkich Izraelitów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bogatych oraz biednych, w tym przedsięwzięciu. Zachęcił słuchających do gorliwego służenia Panu Bogu swymi talentami w zborach.

Jako trzeci mówca, brat Paweł Suchanek wygłosił wykład okolicznościowy do chrztu. Jego słowa dla wielu z nas były dobrą okazją do zastanowienia się nad stanem własnego poświęcenia, a dla innych zachętą do wstąpienia na wąską ścieżkę służby Panu Bogu. W pierwszym rzędzie usiadło sześć młodych osób (4 braci i 2siostry), które postanowiły tego dnia okazać przed wieloma świadkami, że przyjmują do serca Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ceremonia chrztu odbyła się w malowniczej rzece Supraśl, w pobliżu ścieżki turystycznej, będąc dla wielu zainteresowanych przechodniów pięknym świadectwem podjęcia świadomej decyzji o rozpoczęciu nowego życia jako dzieci Boże. Zanurzenia w rzece dokonywał brat Rafał Purwin.

Czwartą częścią była dyskusja panelowa prowadzona przez brata Piotra Kubica na temat różnicy między doświadczaniem naszej wiary a karaniem za grzechy przez Pana Boga. W tej części brali udział bracia: Leszek Szarkowicz, Marcin Gniadek i Maciej Kubic.

Wieczorem, po kolacji, na zakończenie dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu chóru Syloe, który zaprezentował nowy repertuar pieśni przygotowywanych podczas kilkudniowego zgrupowania poprzedzającego konwencję w Supraślu.

W niedzielę, drugiego dnia, przewodniczył brat Jeremiasz Purwin.

Pierwszym wykładem usłużył brat Łukasz Miller, który za swój cel wziął przypomnienie nam, jak ważną kwestią jest głoszenie Ewangelii. Brat zachęcał nas do godnego jej głoszenia nie tylko słowami, ale i dobrymi uczynkami, a jako przykład do naśladowania przytoczył postać apostoła Pawła.

W kolejnej części brat Sławek Pietrzyk postanowił pochylić się nad lekcjami związanymi z trzema uzdrowieniami – głuchoniemego, niewidomego oraz sparaliżowanego, dokonanymi przez Pana Jezusa. Brat w ciekawy sposób przedstawił różnice, a także wspólne cechy tych cudownych wydarzeń, ponadto zwrócił uwagę, że główną chorobą ludzkości jest grzech, zaś jedynym lekarstwem jest zrozumienie swojego stanu i usilna prośba o to, aby Pan Jezus często dotykał naszych słabych miejsc, tak żebyśmy poczuli Jego moc; brat zachęcał do korzystania z uzdrowicielskiej mocy naszego Zbawiciela.

Podczas ostatniej części mieliśmy przywilej słuchać słów brata Krzysztofa Nawrockiego, który rozpoczął swój wykład słowami Pana Jezusa: „I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Jan 8:32). Nasze myśli zostały skierowane w stronę rozważań na temat Prawdy, brat Krzysztof nakłaniał nas między innymi do zachowaniu ostrożności w określaniu swojej interpretacji Pisma Świętego mianem Prawdy Bożej, do poszukiwania woli Pana Boga oraz zgodnego z nią, szczerego życia.

Na zakończenie społeczności w Supraślu brat przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i udział w budowaniu atmosfery bratniej miłości oraz życzył łask i błogosławieństw Bożych, z nadzieją, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się w tym miejscu, aby cieszyć się społecznością braterską i budować się Słowem Bożym.

R- ( r.)
„Straż” / str.