Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2013/1

Pamiątka 2013

Pragniemy przypomnieć naszym Czytelnikom, że termin dorocznej Pamiątki przypada w bieżącym roku dnia 24 marca Pragniemy przypomnieć naszym Czytelnikom, że termin dorocznej Pamiątki przypada w bieżącym roku dnia 24 marca (niedziela) po zachodzie słońca. Wszystk czytaj
Na Straży
2013/1

Co widział ślepy Bartymeusz?

„Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Tedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych „Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Tedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie” – Izaj. 35:5-6.  czytaj
Na Straży
2013/1

Miłujesz mnie?

„Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powie „Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu czytaj
Na Straży
2013/1

Myśli i zdania

Miłość nazywa się ideałem życia. Kwintesencją jego jest zdolność do niezwykłych poświęceń. Wilde BardzMiłość nazywa się ideałem życia. Kwintesencją jego jest zdolność do niezwykłych poświęceń. Wilde Bardziej miłuj tego, kto wytyka ci błędy, niż czytaj
Na Straży
2013/1

Komentarz do Księgi Koheleta cz. 15

Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „Jeżeli widzisz, że w kraju ubogi jest gnębiony i że prawo i sprawiedl Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „Jeżeli widzisz, że w kraju ubogi jest gnębiony i że prawo i sprawiedliwość są gwałcone, nie dziw się temu, bo czytaj
Na Straży
2013/1

Ufność ma wielką zapłatę

„Toteż, jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że „Toteż, jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich; zważ te czytaj
Na Straży
2013/1

Zazdrosny hetman

(Zbudowane na podobnej zasadzie jak historia opowiadana podobno przez Wincentego Ferreiusza, a przytoczona w k(Zbudowane na podobnej zasadzie jak historia opowiadana podobno przez Wincentego Ferreiusza, a przytoczona w kazaniu „O zazdrości” Jana Marii Vianneya czytaj
Na Straży
2013/1

Oczyszczająca nadzieja

„I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty” – 1 Jana 3:3 (NP). Nadziej „I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty” – 1 Jana 3:3 (NP). Nadzieja, o której mowa w tym wersecie, dotyczy czytaj
Na Straży
2013/1

Sprawozdanie z obozu dla trędowatych

Pewnego dnia dowiedziałem się o obozie dla trędowatych w okolicy Morza Czarnego w miejscowości o nazwie Tich Pewnego dnia dowiedziałem się o obozie dla trędowatych w okolicy Morza Czarnego w miejscowości o nazwie Tichileşti. Powstało wtedy w mym sercu pr czytaj
Na Straży
2013/1

Idź, pokaż się kapłanowi

„A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem; ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz sw „A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem; ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli ch czytaj
Na Straży
2013/1

Jezus jako wąż miedziany

„A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn człowieczy” – Jan 3:14. Redaktor cz „A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn człowieczy” – Jan 3:14. Redaktor czasopisma „The Watch Tower” w odpowiedzi  czytaj
Na Straży
2013/1

Czy możecie?

„Możecież pić kielich, który Ja będę pił?” – Mat. 20:22. Przypomnijmy sobie okoliczności, w jakich nasz Zba „Możecież pić kielich, który Ja będę pił?” – Mat. 20:22. Przypomnijmy sobie okoliczności, w jakich nasz Zbawiciel wypowiedział powyższe słowa. Było czytaj
Na Straży
2013/1

Pamiątka obchodzenia Wieczerzy Pańskiej

„Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chle „Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bi czytaj
Na Straży
2013/1

Od Redakcji

„A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątk„A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją” – 1 Kor. 11:24 (NP). Ze wzglę czytaj