Na Straży
nr 2012/4

Myśli i zdania

Jeśli chce się poznać dno tego, co jakiś człowiek myśli, trzeba się odnieść do tego, co robi, a nie co mówi.

H. Bergson

Prawdziwa dobroć jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem, znacznie potężniejszym niż przemoc.

L. Tołstoj

Dla wielu ludzi cnota polega raczej na żalu za grzechy niż niepopełnianiu grzechów.

G. Lichtenberg

R- ( r.)
„Straż” / str.