Na Straży
nr 2012/3

Czuwanie – wiersz

Czuwajmy codziennie i bądźmy trzeźwymi,
Dopóki żyjemy w tym ciele na ziemi.
Starajmy się zdrowo wszystko obserwować,
Jak naszego Ojca drogo umiłować.

Żeby nasza służba przyjemna Mu była,
Ojcu najdroższemu chwałę przynosiła.
Dążmy śladami Arcykapłana,
Przez Niego droga jest nam wskazana.

Byśmy nie byli lekkomyślnymi,
Gdy powodzenie mamy na ziemi.
Wolni od trosk, które przygniatają
Tych, którzy Boga wcale nie znają.

Gnuśnymi także byśmy nie byli,
Ojcowskiej łaski nie utracili,
Która nas hojnie obdarowuje,
Że On nas za synów swoich przyjmuje.

R- ( r.)
„Straż” / str.