Na Straży
nr 2011/6

Prenumerata 2012

Przypomnienie o prenumeracie czasopism na rok 2012

Uprzejmie informujemy naszych Czytelników, że ceny prenumeraty naszych czasopism w roku 2012 są następujące:

„Na Straży”prenumerata roczna 33.00 zł pojed. egz. 5.50 zł„Wędrówka”prenumerata roczna 42.00 zł, pojed. egz. 7.00 zł
„Herald”prenumerata roczna 39.00 zł pojed. egz. 6.50 zł

  • Ze względu na koszty wysyłki i opakowania będziemy wdzięczni za dokonywanie zamówień zbiorowych (tzn. wysyłanych pod jeden adres).
  • Wszystkim Czytelnikom, którzy nie mogą opłacić kosztów prenumeraty, będziemy tak jak do tej pory wysyłać czasopisma bezpłatnie (lub po częściowej, obniżonej odpłatności), jeżeli zwrócą się w tej sprawie do Redakcji.
  • Wpłaty z tytułu prenumeraty prosimy kierować na konto bankowe Zrzeszenia:

Krakowski Bank Spółdzielczy
nr 70 85910007 0021 0045 0544 0001

W treści przelewu prosimy o dopisek „prenumerata czasopism 2014”, z określeniem ilości egzemplarzy poszczególnych tytułów oraz podaniem dokładnego adresu wysyłki (szczególnie ważne w przypadku nowych prenumeratorów).

R- ( r.)
„Straż” / str.