Na Straży
nr 2011/2

Wspomnienie – brat Sylwester Adler

W dniu 15 lutego 2011 roku  swą ziemską pielgrzymkę zakończył nasz brat
SYLWESTER ADLER. Przeżył 83 lata. Na służbę Panu poświęcił się mając 20 lat. Był przykładem cichości, wierności i pokory w swoim poświęceniu. W jego domu w Nakle Śląskim od 1936 roku regularnie odbywają się nabożeństwa. W tym Zborze przez 60 lat służył jako brat starszy i przewodniczący. Jego wzorem do naśladowania był zawsze Pan Jezus i nauki zapisane w Piśmie Świętym. Pozostawił żonę, z którą w małżeństwie przeżył szczęśliwie prawie 60 lat (zabrakło 9 dni do tej rocznicy).

R- ( r.)
„Straż” / str.