Na Straży
nr 2010/6

Prenumerata 2011

Przypomnienie o prenumeracie czasopism na rok 2011

Uprzejmie informujemy naszych Czytelników, że w związku z wprowadzeniem podatku VAT na czasopisma zmianie ulegają ceny prenumeraty naszych czasopism w roku 2011 i będą następujące:

• „Na Straży” prenumerata roczna 33.00 zł pojed. egz.5.50 zł

• „Wędrówka” prenumerata roczna 42.00 zł pojed. egz. 7.00 zł

• „Herald – wydanie polskie” prenumerata roczna 39.00 zł pojed. egz. 6.50 zł

• Ze względu na dość znaczne koszty wysyłki i opakowania będziemy wdzięczni za dokonywanie zamówień zbiorowych (tzn. wysyłanych pod jeden adres), jak również za wszelkie dobrowolne wpłaty przeznaczone na ten cel.

• Wszystkim Czytelnikom, którzy nie mogą opłacić kosztów prenumeraty, będziemy tak jak do tej pory wysyłać czasopisma bezpłatnie (lub po częściowej, obniżonej odpłatności), jeżeli zwrócą się w tej sprawie do Redakcji.

•Wpłaty z tytułu prenumeraty prosimy kierować na konto bankowe Zrzeszenia:

Krakowski Bank Spółdzielczy nr 70 85910007 0021 0045 0544 0001

W treści przelewu prosimy o dopisek „prenumerata 2011”, z określeniem ilości egzemplarzy poszczególnych tytułów, oraz podanie dokładnego adresu wysyłki (szczególnie ważne w przypadku nowych prenumeratorów).

• Prenumerata czasopisma „Poranek”

Przypominamy o moliwoci zaprenumerowania bezpatnego czasopisma „Poranek” wydawanego w USA przez „Dawn Bible Students Association”. Aby otrzymywa to pisemko (ma ono charakter ewangelizacyjny), wystarczy kontakt z nasz Redakcj i podanie: adresu wysyki oraz iloci zamawianych egzemplarzy.

• Prenumerata czasopisma „STRAŻ” – informacja Wydawcy:

„Czasopismo bezpłatne. Wszystkich, którzy chcieliby współfinansować wydawanie STRAŻ-y prosimy o dokonywanie wpłat w dowolnej wysokości na podany powyżej rachunek bankowy Zrzeszenia, z dopiskiem „STRAŻ”.

Prenumeratana 2011 rok zostanie przedłużona dla wszystkich, którzy otrzymywali STRAŻ w roku 2010, o ile nie otrzymamy zawiadomienia o rezygnacji.

Zapraszamy nowych czytelników! Chęć prenumeraty można zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: Wydawnictwo „Straż” Skr. Poczt. 13, 78-210 Białogard 2

lub elektronicznie na witrynie internetowej http://straz.at

R- ( r.)
„Straż” / str. 

Prenumerata 2011

Przypomnienie o prenumeracie czasopism na rok 2011

Uprzejmie informujemy naszych Czytelników, że w związku z wprowadzeniem podatku VAT na czasopisma zmianie ulegają ceny prenumeraty naszych czasopism w roku 2011 i będą następujące:

• „Na Straży” prenumerata roczna 33.00 zł pojed. egz.5.50 zł

• „Wędrówka” prenumerata roczna 42.00 zł pojed. egz. 7.00 zł

• „Herald – wydanie polskie” prenumerata roczna 39.00 zł pojed. egz. 6.50 zł

Ze względu na dość znaczne koszty wysyłki i opakowania będziemy wdzięczni za dokonywanie zamówień zbiorowych (tzn. wysyłanych pod jeden adres), jak również za wszelkie dobrowolne wpłaty przeznaczone na ten cel.

Wszystkim Czytelnikom, którzy nie mogą opłacić kosztów prenumeraty, będziemy tak jak do tej pory wysyłać czasopisma bezpłatnie (lub po częściowej, obniżonej odpłatności), jeżeli zwrócą się w tej sprawie do Redakcji.

•Wpłaty z tytułu prenumeraty prosimy kierować na konto bankowe Zrzeszenia:

Krakowski Bank Spółdzielczy

nr 70 85910007 0021 0045 0544 0001

W treści przelewu prosimy o dopisek „prenumerata 2011”, z określeniem ilości egzemplarzy poszczególnych tytułów, oraz podanie dokładnego adresu wysyłki (szczególnie ważne w przypadku nowych prenumeratorów).

• Prenumerata czasopisma „Poranek”

Przypominamy o moliwoci zaprenumerowania bezpatnego czasopisma „Poranek” wydawanego w USA przez „Dawn Bible Students Association”. Aby otrzymywa to pisemko (ma ono charakter ewangelizacyjny), wystarczy kontakt z nasz Redakcj i podanie: adresu wysyki oraz iloci zamawianych egzemplarzy.

• Prenumerata czasopisma „STRAŻ” – informacja Wydawcy:

„Czasopismo bezpłatne. Wszystkich, którzy chcieliby współfinansować wydawanie STRAŻ-y prosimy o dokonywanie wpłat w dowolnej wysokości na podany powyżej rachunek bankowy Zrzeszenia, z dopiskiem „STRAŻ”.

Prenumeratana 2011 rok zostanie przedłużona dla wszystkich, którzy otrzymywali STRAŻ w roku 2010, o ile nie otrzymamy zawiadomienia o rezygnacji.

Zapraszamy nowych czytelników! Chęć prenumeraty można zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: Wydawnictwo „Straż” Skr. Poczt. 13, 78-210 Białogard 2

lub elektronicznie na witrynie internetowej http://straz.at

R- ( r.)
„Straż” / str.