Na Straży
nr 2010/2

Cześć dla Stwórcy

Cieszmy się bracia z tej szczęśliwości,
Że nas ubogich powołał Bóg,
Że Jego święta ziemia nas gości,
By nas w przyszłości zaszczycić mógł.

Oddajmy wszystko co posiadamy,
Oddajmy Jemu chwałę i cześć,
Nawet w ofierze życie swe dajmy,
Chwała Ci, Stwórco, chwała i cześć.

Bo cóż Mu więcej oddać możemy?
Co tylko istnieje, to Jego jest,
Nawet, że jeszcze dzisiaj żyjemy,
To tylko z łaski Jego to jest.

Jakież to dziwne są drogi Boże,
I nieuchwytne od ludzkich dusz,
Świat tego wcale pojąć nie może,
Co Bóg zamierzył, staje się już.

Cieszmy się bracia, Bóg w swej miłości
Przez łzy do szczęścia prowadzi nas,
Nikt nie odejmie naszej radości,
Gdy uwielbienia nadejdzie czas.

R- ( r.)
„Straż” / str.