Na Straży
nr 2008/1

Sławni ludzie o Biblii

Sir Fryderyk Kenyan, konserwator w British Museum:

Trzymając Biblię w ręku, chrześcijanin może stwierdzić bez obawy i wahania, że ma prawdziwe Słowo Boże, przekazane w stanie nienaruszonym i bez uszczuplenia od generacji do generacji w ciągu wieków.

Jan Kalwin, reformator:

Słowo nie na to jest nam dane, aby nas uczyć gadania, elokwencji lub sprytu, lecz by zreformować nasze życie. Słowo Boże jest berłem, przez które Jezus Chrystus chce panować nad nami; Jego sztandarem, pod którym On chce nas organizować (porządkować); prawdziwym kluczem, który może dać możność wejścia do Królestwa wiecznego.

Prof. Hans Rohrbach de Mayence:

Biblia daje nam ostateczną znajomość, jakiej uczony nie może poznać. W Jezusie Chrystusie jest rzeczywiście ukryte całe bogactwo mądrości i wiedzy. Zdobycie tej mądrości jest celem mego życia.

Henri Devaux, biofizyk:

Mamy dwa objawienia: stworzenie i Pismo Święte. One oba zadziwiają człowieka. Studiuję z zachwytem, od sześćdziesięciu lat, wspaniałą księgę natury i te długie studia potwierdzają moją pewność, iż te dwa źródła świadectw są w pełni zgodne.

Goethe, poeta niemiecki (1794-1832):

Chociaż świat idzie naprzód, chociaż różne dziedziny poznania ludzkiego rozwijają się nadzwyczaj, nic nie zastępuje Biblii, która jest podstawą każdej kultury i każdej edukacji. Jeśli znalazłbym się w więzieniu, do którego mógłbym wziąć tylko jedną książkę, wybrałbym Biblię.

Blaise Pascal, matematyk, fizyk, filozof, pisarz (1623-1662):

Pismo Święte nie jest wiedzą dla umysłu, ale dla serca. Ono jest zrozumiałe tylko dla tych, którzy mają serca prawe. Bez Pisma Świętego, którego głównym tematem jest Jezus Chrystus, nie rozumielibyśmy niczego, nie widzielibyśmy nic oprócz ciemności i wstydu porównując charakter Boga z naszym, chociaż dobrym.

F. Nietzche, filozof (1828-1910):

W Starym Testamencie żydowskim, w książce mówiącej o Boskiej sprawiedliwości znajduje się ludzi, rzeczy i słowa tak wspaniałe, że święte teksty greckie i indyjskie nie dorównują im pod żadnym względem. Czuje się bojaźń, cześć w obecności cudownych śladów tego, czym ludzkość niegdyś była.

E. Kant, filozof (1724-1804):

Biblia jest przystępna dla wszystkich i jest największym dobrodziejstwem, dzięki któremu możemy poznać ludzkość. Każde wystąpienie przeciwko niej jest zbrodnią przeciwko ludzkości.

Robert Kemp, literat (1878-1959):

Ważność Biblii jest oczywista, jej nieznajomość jest zgubą dla kultury. Chcę Biblię uczynić pożądaniem każdego człowieka, by z zastanowieniem chciał jej służyć i rozkoszował się pięknością myśli Słowa Bożego.

Victor Hugo, literat (1802-1885):

Jest jednak księga. Zawiera całą mądrość ludzką wyjaśnioną przez mądrość Bożą; księga, którą generacje ludzkie nazywają Biblią. Jest to księga najbardziej filozoficzna, jak najbardziej popularna, jak najbardziej wieczna – jest to Pismo Święte. Obsiewajcie więc pola Ewangelią.

Jean Jaques Rousseau, filozof (1712-1778):

Jest jedna księga, którą mógłbym znowu czytać; jest to Biblia, ona nie opuszcza mnie nigdy.

Alexandre Vinet, teolog protestancki (1797-1847):

Cała Biblia jest wspaniałym koncertem, którego akordy podyktowane przez samego Boga brzmią to radośnie, to smutno, pokornie to znów triumfalnie; jako części wiecznego koncertu niebios.

R- ( r.)
„Straż” / str.