Na Straży
nr 2007/2

Pańska Wieczerza

Jak już wzmiankowaliśmy w poprzednim wydaniu „Na Straży”, w bieżącym roku, zgodnie z kalendarzem żydowskim, w niedzielę dnia 1 kwietnia przypada nasze doroczne święto – Pamiątka śmierci naszego Zbawiciela.

W tym dniu, po zmierzchu, naśladowcy Pańscy zasiądą przy Jego stole, aby obchodzić Pamiątkę wielkiego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, jakiego dokonał nasz Pan na Golgocie.

Z okazji tego święta – tak ważnego i doniosłego dla wszystkich dzieci Bożych, pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i Jego kierownictwa, obiecanego wszystkim, którzy miłują naszego Stwórcę i doceniają Jego mądrość i miłość okazaną w Jego Synu, „aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

R- ( r.)
„Straż” / str.