Na Straży
nr 2005/4

Obawa – bojaźń

Obawa przed ludźmi, która jest sidłem, zabija bojaźń Bożą, która jest początkiem mądrości. Niestety było to słabością wodzów ludu Bożego we wszystkich wiekach. Wszyscy duchowni Izraelici powinni nauczyć się i ustalić w swych sercach to, że chociaż skromność i usposobienie ustępstwa na życzenie drugich są przedniejszymi elementami chrześcijańskiego charakteru i mają być pielęgnowane, to jednak zasady Boskiego prawa nie mają być nigdy przekraczane ani nawet naciągane do ubłogosławienia drugich…

R- ( r.)
„Straż” 1938/11 str. 171