Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2005/4

Od Redakcji

Lato to pora szczególna, czas, gdy wielu z nas udaje się na wypoczynek, ale dla innych to również pora intensyLato to pora szczególna, czas, gdy wielu z nas udaje się na wypoczynek, ale dla innych to również pora intensywnej pracy – zbioru plonów. Te dwa aspek czytaj
Na Straży
2005/4

Jaka jest Twoja decyzja?

Niekiedy ogarnia cię rozterka, zwłaszcza, gdy widzisz grzeszących ludzi. Pytasz wtedy siebie: „Zdobyć ich siłąNiekiedy ogarnia cię rozterka, zwłaszcza, gdy widzisz grzeszących ludzi. Pytasz wtedy siebie: „Zdobyć ich siłą czy też pokorną miłością?” Decyduj zaws czytaj
Na Straży
2005/4

Żywe Słowo Boże

„Boć żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzie „Boć żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zd czytaj
Na Straży
2005/4

Wielkie zbawienie

„To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez P „To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych,  czytaj
Na Straży
2005/4

Samotność – wiersz

Miła samotność jest duchowi memu Gdy może z Bogiem sam na sam przebywać Zbliżać się myślą ku Panu swojemu WMiła samotność jest duchowi memu Gdy może z Bogiem sam na sam przebywać Zbliżać się myślą ku Panu swojemu Wielbić Go, chwalić, dziękować i wzywać.  czytaj
Na Straży
2005/4

Cztery okrutne kaźnie

Świadomi jesteśmy, że żyjemy w szczególnej epoce. Wydarzenia na scenie politycznej, ekonomicznej i w sferze moŚwiadomi jesteśmy, że żyjemy w szczególnej epoce. Wydarzenia na scenie politycznej, ekonomicznej i w sferze moralnej dowodzą, że żyjemy w Wielkim Dniu czytaj
Na Straży
2005/4

Ujrzał i uwierzył

W pierwszym dniu tygodnia Maria Magdalena przyszła do grobu Jezusa. Serce zabiło jej mocno, gdy zobaczyła ka W pierwszym dniu tygodnia Maria Magdalena przyszła do grobu Jezusa. Serce zabiło jej mocno, gdy zobaczyła kamień odwalony od grobu. Gdy spojrzała, w czytaj
Na Straży
2005/4

Oto matka twoja

„A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn „A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka  czytaj
Na Straży
2005/4

Imiona Boga

Poznanie i przyswojenie Dekalogu Mojżesza nie może nastąpić bez właściwego zrozumienia imion Boga, a nawet s Poznanie i przyswojenie Dekalogu Mojżesza nie może nastąpić bez właściwego zrozumienia imion Boga, a nawet samego pojęcia 'Bóg'. Zagadnienie to znan czytaj
Na Straży
2005/4

Myśli i zdania

Starość to rzecz wspaniała, ale żeby ona jak najkrócej trwała. nadesłane Nie ma nic gorszego nad udawaniStarość to rzecz wspaniała, ale żeby ona jak najkrócej trwała. nadesłane Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza ba czytaj
Na Straży
2005/4

Czy Bóg był Słowem?

Apostoł Jan pisze w prologu do swej Ewangelii, że „Na początku było Słowo (..), a Bogiem było ono Słowo” – J Apostoł Jan pisze w prologu do swej Ewangelii, że „Na początku było Słowo (..), a Bogiem było ono Słowo” – Jan 1:1. Czy wolno nam jednak odwrócić se czytaj
Na Straży
2005/4

Nie bierz Imienia Pana Boga twego nadaremno

„Nie będziesz wypowiadał na próżno Imienia Jahwe, twego Boga. Jahwe bowiem nie pozostawi bez kary tego, kt „Nie będziesz wypowiadał na próżno Imienia Jahwe, twego Boga. Jahwe bowiem nie pozostawi bez kary tego, kto by wypowiadał Jego Imię na próżno”.  czytaj
Na Straży
2005/4

Obawa – bojaźń

Obawa przed ludźmi, która jest sidłem, zabija bojaźń Bożą, która jest początkiem mądrości. Niestety było to słObawa przed ludźmi, która jest sidłem, zabija bojaźń Bożą, która jest początkiem mądrości. Niestety było to słabością wodzów ludu Bożego we wszystkich czytaj
Na Straży
2005/4

Gdyż Pan nie zostawi bez kary…

„Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno b „Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno bierze.” (BG) „Nie nadużywaj imienia Pan czytaj
Na Straży
2005/4

Jan Hus – 590. rocznica śmierci

Jan Hus, czeski reformator religijny (1369 – 1415), jest jedną z ofiar Świętej Inkwizycji. Dnia 6 lipca 2005 rJan Hus, czeski reformator religijny (1369 – 1415), jest jedną z ofiar Świętej Inkwizycji. Dnia 6 lipca 2005 roku minie 590 lat od jego męczeńskiej śm czytaj
Na Straży
2005/4

Jan Hus – wiersz

Stoję przed wami i milczę. O sędzie, Wy nie jesteście dla mnie sądem Boga! Wiem, już się stos mój dymi, a Stoję przed wami i milczę. O sędzie, Wy nie jesteście dla mnie sądem Boga! Wiem, już się stos mój dymi, a u proga Już kipi tłum ten, co mnie wieś czytaj
Na Straży
2005/4

Jerozolima – punkt zapalny

(Przeczytaj poprzedni rozdział) Brama lwia (hebr. Sz'ar HaAryot) zwana jest przez wielu chrześcijan także B (Przeczytaj poprzedni rozdział) Brama lwia (hebr. Sz'ar HaAryot) zwana jest przez wielu chrześcijan także Bramą Szczepana, zaś Arabowie nazywali ją czytaj
Na Straży
2005/4

Z życia zborów

„O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i niewyśledzone drogi „O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i niewyśledzone drogi jego” – Rzym. 11:33. W roku 2000 mies czytaj
Na Straży
2005/4

Moja droga do Prawdy

Żyłem na skraju przepaści... Braterstwo! Chciałbym się z Wami podzielić mymi przeżyciami, które towarzyszyły Żyłem na skraju przepaści... Braterstwo! Chciałbym się z Wami podzielić mymi przeżyciami, które towarzyszyły mi w drodze do Prawdy. Urodziłem się  czytaj
Na Straży
2005/4

Echa z konwencji – Andrychów

„Trwajcie w miłości mojej” – Jan 15:9. Te słowa wypowiedziane przez naszego Pana posłużyły za motto kon „Trwajcie w miłości mojej” – Jan 15:9. Te słowa wypowiedziane przez naszego Pana posłużyły za motto konwencji w Andrychowie. Po raz 51. miel czytaj
Na Straży
2005/4

Fotodrama Stworzenia już dostępna

Pragniemy powiadomić wszystkich zainteresowanych „Fotodramą Stworzenia”, książką znaną pokoleniom Badaczy PismPragniemy powiadomić wszystkich zainteresowanych „Fotodramą Stworzenia”, książką znaną pokoleniom Badaczy Pisma Świętego, a nie wznawianą w języku pol czytaj
Na Straży
2005/4

Sprawiedliwy wśród narodów świata

„Sprawiedliwy wśród narodów świata” – to piękna akcja i inicjatywa rządu izraelskiego, odznaczającego tym ok „Sprawiedliwy wśród narodów świata” – to piękna akcja i inicjatywa rządu izraelskiego, odznaczającego tym określeniem i medalem ludzi, którzy w czas czytaj