Na Straży
nr 2004/5

Myśli i zdania

W życiu codziennym bardzo łatwo być „sędzią orzekającym”.
nadesłane

Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mówisz.
Klaudiusz

Bywają specjaliści od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków.
Tadeusz Kotarbiński

Za dobre umiemy dziękować Bogu, a za złe ciągle się uczymy.
nadesłane

Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.
Julian Tuwim

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

ANDRE AMPERE – FIZYK (1775-1836)

Jednym z najbardziej przekonywujących dowodów istnienia Boga jest panująca we wszechświecie harmonia i ów prawdziwy ład, mocą którego każda żyjąca istota w organach swoich znajduje wszystko, co potrzebne jest jej do utrzymania bytu, do rozradzania się i do rozwoju swoich fizycznych oraz umysłowych zdolności.

BĄDŹ DOBRY

Stary rabin wszystkie swoje nauki do młodzieży streszczał w jednym zdaniu: „Bądź dobry, moje dziecko”. Za dobrocią tęsknią wszyscy, bo wszyscy cierpią na tej ziemi. Trzeba uprawiać subtelny zmysł odczuwania cudzych cierpień, uczyć się lekką ręką dotykać cudzych ran i wszystkim dostarczyć czegoś, co by rozpromieniło ich duszę.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach – jest tylko zmianą kłopotów.

Epikur

Uczony dobrze zna wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy.

Wolter

W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość; im więcej kto ma, tym więcej pragnie.

Owidiusz

Długie szaty krępują ciało, a bogactwa duszę.

Sokrates

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Największego grzesznika Bóg siły nie pozbawia,
tylko na karę własnym go siłom zostawia.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Gdzie powinno być źródło sprawiedliwości,
Tam tkwią chwasty wszelakiej podłości.

* * *

Temu, co zwycięży, dam kamyk biały, a na tym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje – Obj. 2:17.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Gdzie są ludzie, tam i przyjaciela znajdziesz, bylebyś sam pałał potrzebą przyjaźni i wierzył w święte, bezinteresowne uczucie.

Teodor Tripplin

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Bądźcie w pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. (Rzym. 12:11)

Najgorsza to rzecz, kiedy człowiek nic nie robi, tylko o swoich biedach myśli.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Czas jest jak łańcuch – im dalej od Boga uciekasz, tym dłuższy i tym cięższy łańcuch z sobą wleczesz.

A. Mickiewicz

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wypełnić.

H. Sienkiewicz

Im człowiek mądrzejszy i lepszy, tym więcej dostrzega dobra w ludziach; im głupszy i podlejszy, tym więcej widzi zła.

L. Tołstoj

Także kiedy jesteś sam, nie mów ani nie czyń nic szpetnego: naucz się wstydzić o wiele bardziej samego siebie niż innych.

Demokryt

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Najgorszym jest człowiek, który nikogo nie kochając, wymaga dla siebie miłości od innych.

J. Rainis

Lepiej nie kochać niźli kochać miłością despotyczną.

A. Czechow

Jeżeli widzicie człowieka cnotliwego, myślcie o tym, aby się do niego upodobnić. Jeżeli widzicie takiego, który nim nie jest, przyjrzyjcie się uważnie sami sobie.

przysłowie mandżurskie

Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.

Heraklit

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdeczni, jakimi są naprawdę.

A. Schweitzer

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Doświadczenia wewnątrz Kościoła

Bóg zezwala na doświadczenia także wewnątrz samego Kościoła, nie dlatego jednak, że chce otrzymać przyjemną ofiarę od swego ludu, lecz po to, by zostali objawieni ci, którzy psują Pańską Winnicę. Prawdą jest, że Kościół Boży ma środki, za pomocą których może usuwać pojawiające się wewnątrz niego zło, ale i one mogą okazać się zawodne, jeśli się nimi niewłaściwie posłużymy.

Raczek Alojzy

Dobry człowiek

Człowiek, który chce być dobry dla innych ludzi, powinien zacząć od tego, by wyzbyć się wszelkich z góry powziętych uprzedzeń, wniknąć w ich serce i życie, i myśleć o nich dobrze.

Straż-1974-5-77

Filozof i wady

Filozof spytany czy ma jakąś wadę, odrzekł:
– spytajcie mojego sąsiada, bo każdy zna lepiej cudze błędy niż swoje.

Straż-1941-10-149

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, a czego nie.

Platon

Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek: przewidujący.

Magdalena Samozwaniec

Dobro jest jedno, a tylko bywa nazywane wieloma imionami.

Euklides z Megany

Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn.

Romain Rolland

Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych.

Sofokles

Doprawdy, drżę o swój kraj, jeśli pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy.

Thomas Jefferson

Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi zanim nic nie powie.

Winstone Churchill

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Obfitość słów nie oznacza rozumu – ludzie mądrzy są małomówni.

Tales z Miletu

Dobrze jest, gdy „Nowe Stworzenie” często mówi do ciała: nie! nie! nie!

nadesłane

Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.

Z. Herbert

Człowiek, który nie potrafi widzieć zła bez upiększania go, nigdy nie zobaczy prawdziwego oblicza zła, nigdy nie będzie mógł wykorzenić zła.

B. Shaw

Człowiek ukazuje swój rozum nie tyle w odpowiedziach, ile w pytaniach.

A. Świętochowski

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Sumienie nie składa się z zasad, nie jest doktryną ani ideologią, jest raczej polem wrażliwości, wewnętrzną instancją, której obecność znamy, gdyż ujawnia się w doświadczeniu.

 • L. Kołakowski

Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwe i zbożne.

 • Aureliusz

Twarde słowa ranią nawet wtedy, gdy są sprawiedliwe.

 • Sofokles
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych.

 • R. Tagore

Miłość … gotowa zawsze wierzyć i przebaczać bez końca.

 • H. Sienkiewicz

Człowiek wtedy stanie się lepszy, gdy pokaże mu się, jakim jest.

 • A. Czechow

Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów. (…) Pierwszym jest siła, drugim bojaźń,
a trzecim zawiść.

 • A. Fredro

Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna.

 • C. K. Norwid
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Odróżnia się zazwyczaj dwa rodzaje miłości, a mianowicie miłość zwaną życzliwą, która pobudza nas do pragnienia dobra tego, co kochamy, oraz miłość pożądliwą, która sprawia, że pragniemy tego, co kochamy.

 • Kartezjusz

Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać.

 • S. Undset

Chcąc być czyimś przyjacielem, trzeba stać się godnym przyjaźni.

 • M. Gogol

Odpowiadaj dobrym na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła. Odpowiadanie złem za złe nie wychowuje, lecz demoralizuje.

 • L. Tołstoj

Ludzie, którzy zbyt wiele czytają, rzadko dokonują wielkich odkryć.

 • G. Lichtenberg
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Życie zawsze coś do nas mówi, tylko rzadko chcemy go słuchać.

nadesłane

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

A. Mickiewicz

Życie polega na wyzwalaniu się od zła.

L. Tołstoj

Najniebezpieczniejszy jest człowiek ze słabą głową, małym sercem i wielką pychą.

B. Prus

R- ( r. str. )
„Straż” / str.