Na Straży
nr 2000/2

Zawiadomienie o Pamiątce – 2000r.

Pragniemy powiadomić wszystkich Pańskich naśladowców, którym droga jest ofiara Jego krwi złożona na krzyżu Golgoty, że doroczna Pamiątka śmierci naszego Zbawiciela przypada w tym roku w dniu 18 kwietnia (wtorek) po zachodzie słońca.

Wszystkim, którzy w tym dniu będą zasiadać przy Pańskim stole życzymy Bożego błogosławieństwa, wiele duchowej radości oraz tego, by to Święto pomogło nam wszystkim odczuć jeszcze silniejszą społeczność i więź z naszym Panem.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.