Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2000/2

DATY PAMIĄTKI – 13. NISAN, rok 2000-2015

2000 – wtorek, 18 kwietnia 2001 – piątek, 6 kwietnia 2002 – wtorek, 26 marca 2003 – wtorek, 15 kwietnia 202000 – wtorek, 18 kwietnia 2001 – piątek, 6 kwietnia 2002 – wtorek, 26 marca 2003 – wtorek, 15 kwietnia 2004 – niedziela, 4 kwietnia 2005 – piąte czytaj
Na Straży
2000/2

Getsemane i triumf Jezusa – wiersz

Wznieśmy się myślą, gdy nasz Zbawiciel Dopełniał swojej ofiary, Kiedy swe życie jako Odkupiciel, Miał złożyWznieśmy się myślą, gdy nasz Zbawiciel Dopełniał swojej ofiary, Kiedy swe życie jako Odkupiciel, Miał złożyć za świat cały. Kiedy to koniec życia  czytaj
Na Straży
2000/2

Picie kielicha – wiersz

Zbawco pragniemy udział brać w kielichu, Prosimy Ciebie dodawaj nam siły. Żebyśmy doświadczenia znosili po cZbawco pragniemy udział brać w kielichu, Prosimy Ciebie dodawaj nam siły. Żebyśmy doświadczenia znosili po cichu, Aby tylko wiadome Ojcu i Tobie by czytaj
Na Straży
2000/2

Echo z Kowencji

„Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” – Efezjan 4:5 Wymienione słowa z Listu ap. Św. Pawła do Efezjan pos „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” – Efezjan 4:5 Wymienione słowa z Listu ap. Św. Pawła do Efezjan posłużyły za motto konwencji, którą zbór kr czytaj
Na Straży
2000/2

Kamienie krzyczeć będą…

„A on odpowiadając, rzekł im: Powiadam wam, jeśliby ci milczeli, wnet kamienie wołać będą” – Łuk. 19:40 P „A on odpowiadając, rzekł im: Powiadam wam, jeśliby ci milczeli, wnet kamienie wołać będą” – Łuk. 19:40 Podstawę naszych rozważań stanowić będzie czytaj
Na Straży
2000/2

O historii Nowego Testamentu

część III Historia zespołu ksiąg Nowego Testamentu jest krótsza i prostsza niż Starego. Kształtowały się on część III Historia zespołu ksiąg Nowego Testamentu jest krótsza i prostsza niż Starego. Kształtowały się one w przeciągu kilkudziesięciu lat i proc czytaj
Na Straży
2000/2

BRATERSTWO MIŁUJĄCY, MIŁOSIERNI, DOBROTLIWI

„... wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwi „... wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżajcież się czytaj
Na Straży
2000/2

Zakwitnięcie Figowego Drzewa

„A od figowego drzewa nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i puszcza liście, pozn „A od figowego drzewa nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i puszcza liście, poznajecie, iż blisko jest lato. Także i wy, czytaj
Na Straży
2000/2

Chrystus podwyższony

„A ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.” – Jan 12:32 Różne były domysły i „A ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.” – Jan 12:32 Różne były domysły i spekulacje co do znaczenia wspomnianego  czytaj
Na Straży
2000/2

Niektórzy trapieni – inni pominięci

„Ujrzawszy krew, minę was” – 2 Mojż. 12:13 Mojżesz i jego brat Aaron, który dany był Mojżeszowi za narzędzi „Ujrzawszy krew, minę was” – 2 Mojż. 12:13 Mojżesz i jego brat Aaron, który dany był Mojżeszowi za narzędzie mówcze, stawili się przed faraonem, in czytaj
Na Straży
2000/2

Ostatnie namaszczenie

Na sześć dni przed Wielkanocą Jezus udał się z uczniami do Betanii, bowiem przed zbliżającą się śmiercią pos Na sześć dni przed Wielkanocą Jezus udał się z uczniami do Betanii, bowiem przed zbliżającą się śmiercią postanowił odwiedzić swych najbliższych, uk czytaj
Na Straży
2000/2

Wieniec z moich win

We wszystkich czterech ewangeliach znajdujemy opis cierpień i ostatnich getsemańskich doświadczeń naszego PanaWe wszystkich czterech ewangeliach znajdujemy opis cierpień i ostatnich getsemańskich doświadczeń naszego Pana. Proroctwa zapowiadały o nich już znacz czytaj
Na Straży
2000/2

Zawiadomienie o Pamiątce – 2000r.

Pragniemy powiadomić wszystkich Pańskich naśladowców, którym droga jest ofiara Jego krwi złożona na krzyżu GolPragniemy powiadomić wszystkich Pańskich naśladowców, którym droga jest ofiara Jego krwi złożona na krzyżu Golgoty, że doroczna Pamiątka śmierci nasze czytaj
Na Straży
2000/2

Od Redakcji

18 kwietnia, po zmierzchu, znów zasiądziemy do stołu Pańskiego. Raz jeszcze błogosławić będziemy kielich błogo18 kwietnia, po zmierzchu, znów zasiądziemy do stołu Pańskiego. Raz jeszcze błogosławić będziemy kielich błogosławienia i łamać chleb społeczności Chr czytaj