Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Janina Fiedorczuk

Dnia 9 czerwca 1999 r. zakończyła swą ziemską wędrówkę siostra JANINA FIEDORCZUK. Przeżyła 70 lat, była członkiem zboru w Białymstoku.

Tadeusz Szczecina

Dnia 27 lipca 1999 r. zakończył ziemską pielgrzymkę brat TADEUSZ SZCZECINA, członek zboru w Romanówce. Przeżył lat 74, w tym w Prawdzie 52 lata. Przez szereg lat pełnił funkcję starszego i przewodniczącego zboru w Romanówce. Był długoletnim doręczycielem czasopisma Na Straży dla zboru. Ostatnim słowem mowy pogrzebowej z Pisma Świętego usłużyli bracia: Piotr Tyc, Józef Sygnowski i Roman Rorata.

Wiktor Zduniak

Dnia 26 sierpnia 1999 r. zmarł brat WIKTOR ZDUNIAK. Przeżył 73 lata. Chrzest przyjął w wieku 23 lat i na stałe związał się ze zborem w Białymstoku, gdzie przez 32 lata służył Braterstwu jako starszy.

Franciszek Nieuważny

W dniu 8 listopada 1999 r. zasnął w Panu brat FRANCISZEK NIEUWAŻNY, członek zboru w Moszczanicy. Przeżył 89 lat, w tym 50 lat w Prawdzie.

Otylia Purwin

W dniu 28 grudnia 1999 r. zasnęła siostra OTYLIA PURWIN (z domu Kocot). Przeżyła 78 lat, w tym ponad 50 w Prawdzie. Była członkinią zboru w Białymstoku, przez długi czas opiekowała się salą, w której odbywają się nabożeństwa.

Stefania Chwast

W dniu 30 grudnia 1999 r. zakończyła swą ziemską pielgrzymkę siostra STEFANIA CHWAST, członkini zboru w Olkuszu. Siostra przeżyła 76 lat, w tym 52 lata w Prawdzie.