Na Straży
nr 1998/6

Echa z konwencji – Białogard 31 lipiec, 1-2 sierpień 1998

Już po raz siedemnasty na tym dobrze znanym miejscu mieliśmy okazję korzystać z 3-dniowej braterskiej społeczności. Z uwagi na to, że za tydzień miała się odbyć Międzynarodowa Konwencja w Miszkolcu oraz że w przeddzień naszego zjazdu odbył się pogrzeb brata Stanisława Sablika, była obawa, że będzie mała frekwencja. Istotnie, przy rozpoczęciu konwencji ilość uczestników była niewielka, ale z upływem czasu gości przybywało tak, że w dniu następnym liczba braterstwa wyniosła ok. 500 osób. Goście przybyli z różnych stron kraju i zza granicy, w tym liczna grupa braterstwa z dalekiej Australii. Atmosfera wśród braterstwa była wspaniała, chociaż wiadomość o śmierci brata Sablika, który miał być gościem wśród nas, była powodem zadumy. Mając świadomość naszej ofiary aż do śmierci, fakt ten mobilizował do rozmyślania o naszym doczesnym życiu i o wieczności.

W pierwszym dniu przewodniczył br. Jan Kopak, a wykładami służyli bracia:

 1. Br. Zdzisław Kołacz – temat: „Królewskie Kapłaństwo” 1 Piotra 2:9-10.
 2. Br. Edward Pilch – temat: „Nie miłujcie świata” 1 Jana 2:15.
 3. Br. Franciszek Knop – temat: „Ubiegajcie się o zysk w Chrystusie” Filip. 1:21.
 4. Br. Andrzej Mistarz – temat: Psalm 1.

W drugim dniu przewodniczył br. Zdzisław Kołacz, a usługiwali następujący bracia:

 1. Br. Tadeusz Wójciak – temat: „Chwała Boża” 2 Mojż. 33:15-23.
 2. Br. Tomasz Sygnowski – temat: „Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów?”.
 3. Br. Grzegorz Kwaśnik – temat: „Cierpienie ludzi świętych” Dz. Ap. 7:52.
 4. Br. Edward Szarkowicz – temat: „Namaszczenie Pana Jezusa przez Marię”.
 5. Br. Jan Konop usłużył tematem „O chrzcie”.

Mieliśmy okazję przeżyć wspaniałą chwilę, w której 5 osób: 2 siostry i 3 braci zdecydowało okazać swoje poświęcenie przez chrzest w Śmierć Chrystusa. Wszyscy życzyliśmy im wiernego wytrwania w tym pięknym przedsięwzięciu.

Po tej uroczystości brat Michał Kopak prowadził Zebranie Świadectw. Brat zachęcał uczestników do wspomnień z przeżyć od chwili poświęcenia. Począwszy od tych, którzy przeżyli już wiele lat swojego życia w tej służbie, aż do tych, ten krok uczynili stosunkowo niedawno. Okazało się, że były wśró nas osoby, które od chwili poświęcenia przeżyły ponad 60 lat. Wszyscy zgodnie wyrażali radość z tej służby i oświadczali, że nigdy nie żałowali tego kroku, doświadczyli natomiast wiele oznak łaski i opieki Bożej.

W trzecim dniu przewodniczył brat Henryk Szarkowicz, a wykładami usługiwali bracia:

 1. Br. Ryszard Armużyński – temat: „Komu służę” Rzym. 6:16-18.
 2. Br. Ryszard Knop – temat: „Tak biegnijcie, abyście nagrodę otrzymali” 1 Kor. 9:24-27.
 3. Br. Leszek Czerniak – temat: Sposób Wtórego Przyjścia naszego Pana” Dz. Ap. 1:11.

Ta miła społeczność, niestety, musiała się zakończyć. Po zaśpiewaniu pieśni „Zostań z Bogiem, aż się zejdziem znów” i wspólną modlitwą życzyliśmy sobie wzajemnie szczęśliwego powrotu do domów, z nadzieją, że z pomocą Bożą będziemy mogli się znowu za rok spotkać na tym miejscu.

R- ( r.)
„Straż” / str.